Starta ett nytt ämne

Digital signering via SMS

Några kan uppleva problem när man skickar länk via SMS för digital signering med BankID. Det går inte att skicka. För att komma runt detta kan du istället skicka BankID signeringen via e-post istället. Alternativt gå in i Verified portalen och skicka där i från. Status just nu är att Verified felsöker tillsammans med Vitec för att identifiera störningen och ordna en åtgärd.