Digital signering i Express Mäklarsystem


DIGITAL SIGNERING I EXPRESS MÄKLARSYSTEM
Som vi tidigare har informerat om så har Vitec Mäklarsystem AB tecknat avtal med företaget Verified, som erbjuder en plattform för digital signering och identifiering. Detta innebär att du nu kommer att kunna arbeta med digital signering i Express Mäklarsystem. 

Bakgrund
Förbered dig inför nya rutiner
Så här fungerar det
Hur kommer jag igång
Beställningsformulär/Avtal och priser

Bakgrund
Elektronisk identifiering och elektronisk underskrift är idag förutsättningar för användningen av många digitala tjänster. Överallt på internet där det krävs särskilt hög säkerhet kan du legitimera dig genom att logga in med e-legitimation som till exempel mobilt BankID, som är den vanligaste lösningen för elektronisk identifiering i Sverige. Genom e-legitimationen kan användaren legitimera sig och skriva under avtal hos olika myndigheter och privata företag. 2018 fanns det mer än sju miljoner e-legitimationer utfärdade i Sverige.

Det pågår som du säkert känner till ett arbete med en förnyad fastighetsmäklarlag, och det finns förslag om att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna skrivas under elektroniskt. Detta ska ske med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i EU:s förordning om elektronisk identifiering. Av dagens mäklarlag framgår att det i dagsläget inte är möjligt att ingå dessa med elektronisk underskrift. I 9 § (som reglerar uppdragsavtalet) står skrivet att ”uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna”.

Förbered dig redan nu inför nya rutiner
När den förnyade mäklarlagen träder ikraft vet vi inte ännu men fram till dess finns det ändå mycket att vinna på att börja arbeta med digital signering. De nu gällande lagarna ställer dock olika krav på olika typer av avtal, men i dagsläget är möjligheten att använda elektronisk underskrift i fastighetsmäklarnas vardag stor, och situationerna är många. Frågelistan är ett exempel, där säljaren signerar lämnade uppgifter och köparna att de tagit del av den. Olika typer av tilläggsavtal skulle kunna signeras digitalt. Vidare kan parterna signera att de tagit del av journalen. Säljaren kan godkänna objektbeskrivningen innan försäljning och köparen kan sedan signera att hen tagit del av den. Säljaren kan signera att de angivna driftskostnaderna stämmer. Parterna kan signera att de tagit del av budförteckning och budhistorik. Och så vidare. Listan kan göras lång. Även upplåtelse- förhands- och bokningsavtal för bostadsrätter kan signeras, liksom avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund.

Det finns dock några dokument där digital signering ännu inte är möjlig; uppdragsavtal, depositionsavtal, samt överlåtelseavtal (även köpebrev) för fastigheter och bostadsrätter. Bortsett från dessa dokument är det i princip fritt fram att använda digital signatur!

Så här fungerar det
Verifieds tjänst är sömlöst integrerad i Express och det finns mycket kraftfull funktionalitet. I korta drag så kommer du kunna välja att skicka iväg dokument direkt från Express till dina kunder för signering. När dokumentet är signerat av alla parter så kommer du få en notis om att det finns tillgängligt i Express.

Det kan vara bra att känna till att Verified erbjuder tilläggstjänster t ex "Display name". Om ni inte har något eget display name står det “Verified” när man signerar via mobilt bankId. Har man eget kan det t.ex. stå “Mäklarbolaget AB”. Vidare kan man dela upp sin organisation i grupper där deltagarna i en grupp enbart ser dokumenten som tillhör gruppen. Om man bara behöver se sina egna dokument - alltså inte någon gruppansvarig som ska se gruppens - så behöver man ingen grupp.

Hur kommer jag igång?
Vi har integrerat digital signatur i mäklarsystemet Express (version 2019.3, juni). Du behöver bara teckna ett avtal med Verified, sedan kan du börja använda tjänsten.

Avtal och priser
Nedan finns en länk till beställning av tjänsten. Där finns också prisuppgifter. Du kan välja mellan fast och rörligt pris.

Länk till prisuppgifter och beställningsformulär »


FÖRETAGET VERIFIED
... erbjuder bland annat elektronisk signering och identifiering. Verifieds resa startade i Sverige 2012. Kort därefter lanserades första versionen av plattformen för den svenska marknaden. Idag erbjuds en komplett produktportfölj inom digital signering & identifiering med ca 1000 kunder fördelat på de nordiska länderna. Plattformen har stöd för bland annat BankID.

Läs mer om Verified här »ALLA ENHETER
Tjänsten Digital signering fungerar oavsett enhet eller operativsystem. Mottagaren som ska fylla i och signera dokumentet väljer om det ska göras i mobilen, PC:n eller surfplattan, vilket har positiv inverkan på upplevelsen.

Beställ tjänsten redan idag! >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar