Driftstörningar hos Lantmäteriet Måndag den 6 dec efter kl. 17:00


Driftstörningar hos Lantmäteriet:

Måndag den 6 dec efter kl. 17:00


Systemunderhåll

Den 6 december 2021, efter klockan 17.00, påbörjas driftsättningen av Lantmäteriets tjänst Samfällighetsförening Direkt. Denna driftsättning kommer även att påverka direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt och Gemensamhetsanläggning Direkt samt Nedladdning uttag.

Vad innebär detta för användare av Express Mäklarsystem?

Under tiden som Lantmäteriet genomför driftsättningen enligt ovan bör du undvika att ta ut Fastighetsutdrag. Störningar förekommer och stundtals kommer det inte att fungera alls, då får du ett felmeddelande. Arbetet planeras vara klart under kvällen den 6 december.


Lantmäteriet informerar här >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar