Starta ett nytt ämne

Återanvända visningskommentar

Återanvända visningskommentar


Vissa användare kan uppleva problem med att återanvända och hantera visningskommentarerna. 


Upplever du problem med visningskommentarerna rekommenderar vi att du använder fritextfältet och skriver en ny egen kommentar för varje ny visning. 

Använd inte kugghjulet för att hantera eller återanvända kommentarer. Skriv i stället direkt i fältet och spara. Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar