Starta ett nytt ämne

Välja bilder, dokument eller spekulanter på objekt via iPhone/iPad

Många användare upplever problem med att välja bilder, dokument eller spekulanter på objekt via iPhone och iPad. Detta beror på ett fel där menyn med de tre prickarna för objekt inte är åtkomlig för iPhone/iPad. Se bild för att se menyknappen med de tre prickarna. 


Det är ett bekräftat fel som vi utreder. Det går bra att hantera objekt som vanligt från andra enheter så som en dator. 1 kommentar

Information uppdaterad 2020-11-16.
Tidigare gick det inte att nå menyn alls. Nu går det att nå menyn för att exempelvis skicka bilder men steget efter när de bilder som ska skickas ska väljas går det inte nå menyvalen. 

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar