UTBILDNINGAR Express och Publish 2023

 Utbildning Express Mäklarsystem / Express Publish


Med hjälp av webbklassrum via programvaran Microsoft Teams har du möjlighet att själv välja var och när du vill utbilda dig. Ta del av utbildningen vart du än befinner dig via dator eller surfplatta. Observera att ljudet sker via datorns högtalare/hörlurar.  Länk skickas efter anmälan 


Anmälan 

Utbildning Express Mäklarsystem samt Express Publish 


Anmäl dig enkelt till det webinarium du önskar delta i genom att klicka på - registrera dig här - och registrera dig. 

När du är registrerad får du e-postsvar med kalenderhändelse och Teamslänk till aktuell utbildning. 

  

Tänk på att dessa utbildningar inte spelas in för att kunna ses i efterhand. Vi uppdaterar utbildningarna löpande liksom datum att anmäla sig till under höst och vårsäsong. 

Aktuella utbildningar och datum att registrera sig till finns på vår hemsida  https://www.vitec-maklarsystem.com/utbildning/ .Tips & Trix


Nästa tillfälle  

Tisdag 12 december 15 - 16.15 


 Vi har samlat ihop ett antal av våra användares vanligaste frågor och våra mest uppskattade tips från Vitec Support. Denna specialkurs vänder sig till dig som vill få ut mesta möjliga av ditt affärssystem. 

Ur innehållet.

Vilken information kan vi få ut i rapporterna?


Hur skapar vi en kontaktlista med rätt urval?

Kan vi skapa en ringlista av spekulanterna?

Hur hittar vi ett bra affärsflöde Säljarresan?


Hur lägger vi upp långivare och förvaltare och hur hanterar vi bostadsrättsföreningar?


Vilka inställningar behöver vi se över? 


Var på likvidavräkningen lägger vi upp en extra kostnad?

Varför saknas rad för underskrift av part på dokumenten?

Objektet saknar journal- hur gör vi?


Var hittar jag alla objekt inför tillträde? 

Grundkurs Express Mäklarsystem - Kontakthantering 


Nästa tillfälle  

Inga planerade för tillfället 


I denna kurs fokuserar vi på dina kunder och andra kontakter som tillhör mäklarvardagen. 

Vi utgår från startsida 2, som ger en bra överblick över dagens uppgifter. Vi går igenom den pedagogiska Säljarresan och hur du kan arbeta med dina kontakter från inkommet leads, boka kundmöten och återkomster och hur du följer upp, förbereder och genomför försäljningen med nöjda kunder till efter tillträde. Säljarresan hjälper dig ta din kund genom hela processen från första kontakt till genomförd affär till att följa upp att alla är nöjda. 

Du får lära dig att jobba med visningskunderna för att inte tappa några affärer. Vi utgår från spekulantfliken ser över spekulanternas status och framförallt hur du enkelt kan ställa frågan vad din spekulant söker, lämnar och kan boka möte med din kontakt. Vi tittar också på spekulanternas status och de olika färgkodernas betydelse så att du kan fokusera på rätt kunder – röda, gula eller gröna. 

Att ta reda på vad kunden söker och skapa en sökprofil är viktigt, men lika viktigt är vad kunden lämnar – hur får vi nya intag genom vårt spekulantregister. Vi går igenom dessa moment och tittar på vilka tjänster som kan användas för vidare bearbetning, t ex utskick. 

Vi ser över systemets matchningsfunktioner och hur du jobbar vidare med matchningsresultaten. Vi tittar även på den automatiska matchningen, hur du kan provmatcha ett presumtivt intag mot ditt kundregister. 

Vi letar nya affärer genom att bearbeta de röda, gula och gröna kontakterna som du även finner ”Tratten” på Startsida 1, där även senaste kontakterna finns. Vi berör företag och dödsbon och hur dessa hanteras i Express. 

Att jobba med kundvård via olika typer av ringlistor är effektivt, därför får du en genomgång av hur du skapar och hanterar dessa. Vi tittar även på crm sidan och hur ni kan följa upp dig själv eller hela kontorets kundvårdsaktivitet i rapporter. 

Slutligen går vi igenom viktiga inställningar relaterade till kontakthanteringen, så som utskick, automatisk matchning, områden och GDPR-gallringen. 
Grundkurs Express Mäklarsystem- Objekthantering


Nästa tillfälle  

Inga planerade för tillfället I denna kurs fokuserar vi på dina objekt och de inställningar som behöver göras för att du ska kunna arbeta effektivt med hela ditt bostadsutbud, och de kopplingar och relationer som finns till detta.

Vi går igenom huvudmenyn och tittar extra på Inställningar, bland annat för digital signering, kontorets områdeshantering och hur du vill ha dina notifieringar – SMS eller e-post. Vi tittar på startsida 1 och 2 och skillnaderna mellan dessa.

Vi utgår från startsida 1 där du får lära dig hur du skapar ett nytt objekt och hur du lägger upp en ny säljare. Vi tittar på kopplingen till Lantmäteriet. Sedan går vi igenom hur du arbetar med objektet från start till såld. Flödet från objektets översiktsida, beskrivning, parter, affären, dokument hur du lägger upp bilder, marknadsföring och fram till det är dags att ta fram journalen inför tillträdet.

Du får också lära dig hur du matchar ditt nyintagna objekt mot befintligt kundregister och skapar ett utskick.

Inga förkunskaper behövs.
Express Publish 


Nästa tillfälle

Inga planerade för tillfället


Om behov finns för utbildning hur ni kan marknadsföra på bästa sätt via Publish återkom till support.maklare@vitecsoftware.com så kontaktar vi er. 

 
 


3 person gillar detta
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar