Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V6 2022


Innehåll V6 2022

Denna version av Express Mäklarsystem innehåller en ny design på sidan Affären samt en ny utfallsrapport för budgeten.

Nyheterna finns tillgängliga i ditt system onsdagen den 9 februari 2022.

Läs mer om innehållet nedan.Sidan Affären får nya designen

Sidan Affären får samma uppdaterade design som sidan Beskrivningar där redigering är inbyggd i läsläget så att man inte längre måste öppna upp sektion för sektion för att skriva i eller ändra. Det innebär också att sidan kommer ihåg dina påbörjade ändringar om du snabbt behöver skifta fokus och söka upp något annat i systemet.


Ny utfallsrapport för budgeten

Under rapporterna i Express Mäklarsystem har det tillkommit ytterligare en rapport för “Utfall mot budget”. Rapporten är synlig om du har rättigheter och ger än så länge möjlighet att följa utfallet mot budgeten för antal sålda och provision. Löpande under våren kommer det att tillkomma fler delar så att du kan se utfallet även för kundmöten, skickade tips mm.


Det finns några särskilt utmärkande egenskaper med rapporten som du bör känna till:


Utfallet kan jämföras både med aktuell budget och med utfallet för vald period föregående år. Väljer du exempelvis ett kvartal så visas årets utfall i procent av samma kvartal föregående år.


Det finns ett filter för de olika objekttyperna (som du kan budgetera för) som är särskilt användbart om du valt att ha så kallad detaljerad budget.


Du kan se utfallet för tre olika nivåer: Kontorsgrupp, kontor och handläggare. Nivån kontorsgrupp syns bara om du har skapat kontorsgrupper för att gruppera ihop kontor. Exempelvis alla kontoren i en viss region.


Nivån för kontor och för kontorsgrupper kommer att visa budgetar inlagda för kontoren om du valt att ha inställningen att kontorsbudgetar matas in separat i stället för att de summeras från handläggarnas budgetar.
Utbildning

Välkommen till våra öppna kostnadsfria online-kurser! Följande kurser är upplagda:


•    10 feb Kl. 14 - 15 Ny användare i Express Mäklarsystem - Kontakthantering

•    10 mars Kl. 14 - 15 Express Publish + Marknadsföring: annonsera i social media


Läs mer här och anmäl dig här redan idag! >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar