Nyhetsbrev Vitec Express Mäklarsystem, Version 2019.3

NYHETER I VITEC EXPRESS, VERSION 2019.3
I denna sommarrelease levererar vi några nya och uppdaterade dokument, bland annat liggande A3-fönsterskyltar i några olika varianter. Vi har också fortsatt att utveckla CRM-delarna, nu finns till exempel funktionen Automatisk tipsning. Läs också om nyheterna gällande marknadsplatser, bland annat förändringar för Hemnet. Bland våra övriga nyheter kan nämnas den efterlängtade möjligheten att kunna jobba med digital signatur i Express. Vi har också utvecklat ett nytt verktyg för inställningar av sidfötter i dokument. Mer om detta och andra nyheter hittar du nedan.

Nyheterna finns tillgängliga från och med tisdagen den 18 juni 2019.

Vitec Mäklarsystem AB med personal vill passa på att önska er en riktigt skön midsommarhelg och fortsatt trevlig sommar!


DOKUMENTFÖRÄNDRINGAR 
Nu finns det en fin liggande fönsterskylt i några olika varianter. Vi har också lagt in Mäklarsamfundets förmedlingsuppdrag bolag för kommersiella objekt. Ett nytt annonsavtal för Hemnet finns också med i denna version, eftersom Hemnet förändrar sina annonspriser den 1 juli 2019. Mäklarjournalen för kommersiella objekt har fått nya alternativa texter att välja mellan.

Läs mer om dokumentförändringarna här >>


CRM

Automatisk tipsning
Denna nya funktion är tänkt att användas för att skicka tips automatiskt när du som mäklare inte hinner med att göra det manuellt. Under inställningarna för Tips och leads på kontorsadministrationssidan hittar du nu en ny inställning för automatisk tipsning. Ni anger, per kontor, de antal dagar efter en visning som man vill att den automatiska funktionen ska skicka tips för de visningsdeltagare som inte blivit manuellt tipsade. För att systemet ska hitta rätt användare att skicka till måste visningsdeltagaren ha en komplett postadress och det måste dessutom finnas ett kontor eller en användare med fokusområde som täcker in adressen.

Stoppa/ändra utskick för tjänster på kontakter
För att öka möjligheterna att kontrollera vad som skickas till kund gällande tjänsterna Ditt bostadsvärde och Slutpriser i området så finns nu ett urval för Mina utskick på CRM-sidan. Där och under Mina aktuella visas utskick som är på väg att skickas ut inom de kommande tre dagarna. Det ger dig möjligheten att stoppa ett utskick eller justera värdet om du anser att det föreslagna värdet inte stämmer med verkligheten.

Länk till objekt och kontakt från kundmöten
Anteckningen som hör till kundmöten får automatiskt länkar inlagda till objektet och kontakten. Syftet är att lättare kunna klicka sig vidare till objektet eller kontakten i Express från en kalenderpost som synkats över till kalendern i mobiltelefonen.MARKNADSPLATSER

Antal bilder till Marknadsplatser
I samband med att Hemnet under hösten 2018 gick över till att visa alla bilder som mäklaren markerat för publicering så framfördes en önskan från mäklarkåren att införa en ny begränsning av antalet bilder som förs över till marknadsplatserna. Motivet var att inte tappa trafik till de egna hemsidorna då bostadssökarna inte längre behövde klicka sig vidare för att se alla bilder på ett objekt. Under juni driftsätter vi därför en möjlighet till begränsning i överföringarna till de olika marknadsplatserna (internt hos Vitec, ej synlig i Express). Det gör att man kan välja att överföra t ex max 5 bilder och i så fall de första fem bilderna. Kontakta oss om ni vill införa en sådan begränsning.

Kommersiella objekt på Hemnet
Det går nu att överföra kommersiella objekt till Hemnet. Förutsättning är att typkoden är 320 och att det är max 7 lägenheter på fastigheten. Objektet finns under Övrigt på Hemnet.

Hemnet – Andel i bostadsförening
När Hemnet gjorde sitt nya API fanns inte upplåtelseformen Andel i bostadsförening med. Detta finns nu och vi har lagt in det i överföringen till Hemnet så att det står Andel i bostadsförening istället för Bostadsrätt i dessa fall.

Hemnet – Nya priser från 1 juli 2019
Hemnet har uppdaterat sina priser från 1 juli. Man har samtidigt passat på att revidera Annonsavtalets innehåll. I intagspaketet under Dokument finns en ny pdf. Det finns även ett separat Annonsavtal Hemnet med uppdaterade priser och textändringar. Annonsavtalet finns även i förmedlingsuppdraget.ÖVRIGA NYHETER

Digital signatur
Nu kan du skicka ut avtal för e-signering via en koppling till e-signeringsföretaget Verified. Vi har informerat om denna kommande möjlighet i ett särskilt e-postutskick tidigare under våren. Kopplingen är gjord så att det ska vara så enkelt som möjligt att hantera hela flödet från dokumenten i Express. I första versionen är det enbart PDF-er som är möjliga att signera, men det går bra att spara valfritt dokument som PDF och sedan skicka ut det för signering.

Under hösten kommer vi fortsätta att göra funktionen bättre bland annat genom att göra det möjligt att starta en signeringsprocess från övriga dokumenttyper. Du som är intresserad och vill veta mer om priser och villkor är välkommen att kontakta Vitec för mer information. Är du nyfiken på tjänsten från Verified kan du läsa mer här: https://www.verified.eu/se/ 

Obs! Även om det finns flera avtal som är tillåtna att signera digitalt så tänk på att lagen just nu kräver underskrift på papper för flera centrala avtal som förmedlingsuppdrag, köpekontrakt/avtal, köpebrev, överlåtelse- och depositionsavtal. Det fanns tidigare förväntningar på att en ny mäklarlag skulle träda i kraft under 2019 och då öppna upp för digital signering av förmedlings- och depositionsavtalen men på grund av kraftigt försenad regeringsbildning tror man nu att det kan dröja till 2020 innan den nya lagen kommer på plats.

Sidfotsinställningar i Express
Under Inställningar hittar du nu ett nytt smidigt verktyg för att ställa in hur sidfoten ska se ut för olika kategorier av dokument. Välj om du vill att sidfoten ska vara uppdelad i tre eller fyra spalter, vilken information som ska finnas med och om det enbart ska gälla för dig själv, ditt kontor eller för alla kontor i samma installation. Rättighetsinställningarna för dokument styr vilka användare som får lov att ändra sidfotsinställningarna.

Matchning Balkong, Uteplats och Bilplats
I förra versionen införde vi “kryssrutor” för balkong, uteplats och bilplats för lägenheter. I denna versionen har vi även färdigställt matchningen så att man på sökprofilen för lägenheter kan välja om det ska vara krav på balkong, uteplats eller bilplats.UTLAND

Matchning utland EUR mot EUR
För att inte matchningen med utlandsobjekt ska påverkas av kursfluktuationer sker matchningen nu med valutan Euro i sökprofilen mot Euro på objekten.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar