Vitec Connect, Version 2019.4


VITEC CONNECT, VERSION 2019.4 
Du som är registrerad i Vitecs partnerportal får löpande information om våra uppdateringar i Vitec Connect. Nedan följer information om innehållet i senaste releasen som finns tillgänglig fr o m tisdagen den 22 oktober 2019.


Följande förändringar levereras med 2019.4-versionen: 

Vid hämtning av projekt i metoden för marknadsplatser så hämtas nu även statusen Kommande och dokument som är markerade att visas publikt.

Prisintervall hämtas för projekt som innehåller tomter.

Metoderna för objektshämtning för marknadsplatser har kompletterats med tillträdesdatum och dokument som är markerade att visas publikt.

Status Reserverad och Såld visas vid hämtning av bostäder via marknadsplatsmetoderna.

Ny marknadsplatsmetod har tagits fram för att hämta slutpris för en bostad.

Fälten arrendeavgift, löptid för arrende och upplåtare har lagts till vid hämtning av gård.

Kommentar till areakälla har lagts till i metoderna för hämtning av bostäder.


VITEC CONNECT
Vitec Connect är ett program-meringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Vitec Express, och därigenom Vitec Mäklarsystem/Säljstöd.

Vitec Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemen. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Vitec Express

Länk till dokumentation om Vitec Connect »

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar