Nyhetsbrev Vitec Express, Mäklarsystem, Version 2019.4.1


NYHETER I VITEC EXPRESS, VERSION 2019.4.1
I denna mellanrelease finns nyheter inom flera områden. Vi gör exempelvis om sidan "Annonser och Tjänster" som nu delats upp på två sidor; "Marknadsföring" och "Tjänster". Vi har gjort en del dokumentförändringar, bland annat ett omarbetat fastighetsutdrag med modern och tydlig layout. Vi har också fortsatt att utveckla CRM-delarna i Express. Alla nyheter presenteras nedan, läs gärna igenom innehållet.
Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 13 november 2019. MARKNADSPLATSER

Träffstatistik
Sidan Annonser och Tjänster finns inte längre kvar som en samlad sida utan är nu uppdelad i två separata sidor. Dels sidan Marknadsföring som visar de marknadsplatser där du kan marknadsföra objektet, och dels sidan Tjänster där du kan beställa externa tjänster. Anledningen till förändringen är att sidan Marknadsföring nu är ombyggd för att kunna visa upp träffstatistik. Först ut är Hemnet och kortet för Automatisk matchning. Vi kommer löpande komplettera med statistik för samtliga marknadsplatser som erbjuder det.

Vi arbetar också med att få in statistik ifrån din hemsida. Det kommer att krävas en åtgärd på hemsidan som bör utföras av er webbpartner - vi återkommer med mer information om detta längre fram när tekniken bakom har kommit på plats.

Förvalda marknadsplatser
Med denna release har vi även gjort det möjligt att bestämma vilka marknadsplatser som ska vara förvalda när man skapar nya objekt. Exempelvis kan man välja per kedja eller per kontor om den egna hemsidan och om en eller flera av marknadsplatserna ska vara förvalda. Kontakta Vitec om ni vill ha en sådan inställning.

Status Kommande och Snart till salu
I samband med att sidan Annonser och Tjänster gjorts om och delats upp i två olika sidor (se även avsnitt Marknadsplatser) har inställningarna för “Kommande försäljning” och “Snart till salu” helt och hållet övergått till att hanteras som statusar på objektet. Inställningarna finns alltså inte kvar på den nya sidan Marknadsföring utan ställs in via statusarna på sidan Affären. Den stora vinsten med det är att du kan göra urval på objekt med statusen Kommande och nytt i denna versionen är även att listan med objekt på startsidan, på raden för antal uppdrag, nu visar antalet objekt med Kommande som status.

Om förannonsering av bostäder
Det har blivit en allt vanligare företeelse att förannonsera objekt som kommer att läggas ut som Till salu inom kort. Orsaken kan vara att man har en idé om vad som är bästa tajmingen för visningar etc men det kan också handla om att premiera en viss marknadsplats. Det här kan man välja att arbeta med på lite olika sätt. Några mäklarföretag väljer t ex att förannonsera objekten på egna hemsidan innan beskrivningen är helt komplett. Det kanske bara finns någon enstaka bild och kort säljbeskrivning och efterhand som beskrivningarna blir mer kompletta lägger man ut objekten på någon av marknadsplatserna som På G, Kommande försäljning eller något annat begrepp som antyder att det handlar om förannonsering. I Express finns två särskilda objektstatusar som är avsedda att användas i dessa sammanhang: Snart till salu och Kommande men notera att det som visas på marknadsplatserna kan skilja sig åt från begreppen som används i Express. Om det finns en önskan att använda något annat begrepp än just Kommande (vissa mäklarföretag har använt andra begrepp) så har vi förberett Express för att det ska vara möjligt. Kontakta i så fall Vitec.DOKUMENT

Skriva ut "gamla" dokument
Det pågår ett arbete att ersätta de gamla dokumenten med de nya dokumenten som vi kallar Smartdocs. En skillnad mellan de gamla dokumenten och Smartdocs är att de gamla dokumenten saknar en ”Skriv ut”-knapp. För att skriva ut de gamla dokumenten är den enklaste vägen att klicka på ”Granska”, vilket öppnar dokumentet som en PDF i en ny flik, och välja att skriva ut den där. Ni kan också, precis som tidigare, välja att ladda ner PDFen och sen öppna och skriva ut PDFen från datorn.

Nya och uppdaterade dokument
Klicka på länken nedan för att läsa om nyheter inom dokumentområdet. Bland nyheterna finns en helt ny layout av fastighetsutdraget, förändringar i Mäklarsamfundets frågelista, nya dokumenten Hembud och Hembud avstående. Vi har dessutom lagt in en intagsblankett för Ägarlägenhet som s k smartdoc.

Läs om dokumentförändringarna här »ÖVRIGA NYHETER

Område för marknadsföring 
I denna versionen har vi lagt till ett nytt inmatningsfält under Omgivning nederst på sidan Beskrivningar och därmed gjort det möjligt att ändra vad ett område ska ha för namn i marknadsföringen. Det gäller då enbart i marknadsföringen av det aktuella objektet och är tänkt att underlätta t ex i situationer då säljaren har en stark önskan om att använda ett annat namn för området än det som man lagt upp sedan tidigare och förberett med bilder och texter.

Tomträttsavgäld
På sidan Driftkostnader har vi kompletterat med ett nytt fält för till-och-med-tid för tomträttsavgäld. Det blir nu tydligt hur länge avgälden gäller. Dessutom ser du löptiden i antal år.
CRM

Anteckningar på CRM-uppgifter
Nytt i versionen är att anteckningar på CRM uppgifterna tydliggörs med hjälp av en pratbubbla-symbol på själva kortet för kundmöten, tips, leads och återkomster. Särskilt tydligt blir detta på sidan Spekulanter där CRM-sektionen blivit bredare och nu tar upp två spalter. Därmed blir det lättare att få en överblick över vilka CRM-relaterade aktiviteter en viss kund blivit föremål för. Nederst till höger på sektionen för CRM-uppgifterna visas en liten hint om hur många uppgifter som innehåller en anteckning.

Leadskällor som inte ska klarmarkeras
Leadskällor finns två varianter av sedan tidigare och de fungerar i Express ungefär som tips och återkomster fungerar. Leadskällor är avsedda att användas ihop med t ex en intresseanmälan eller en visningsbokning som kunderna gör via webben. De två varianter som finns idag innebär att mäklarna måste klarmarkera ett lead för att de ska visas som utförda i Express. Vi tillför nu en tredje variant som mer är tänkt att visa information om hur en kontakt kom in via webben. Den innehåller inte en uppgift och visas därför inte under CRM-sidan där man arbetar med olika uppgifter utan enbart på kontaktens händelselogg och under den CRM-sektion som finns på kontaktens översiktssida samt numera även på spekulantsidan. Om det inte finns behov av att skapa en uppgift som mäklaren ska utföra och klarmarkera kan denna typ av lead användas för att få en mer komplett bild av leadskällorna i Beslutsstöd. Dvs hur den totala mängden kontakter kom in via webben under en given period.

Ny metod för Intresseanmälan
Den metod som idag finns i Connect för Intresseanmälan för med sig att ett eventuellt meddelande från kunden visas som en anteckning bland alla andra anteckningar som finns för en viss kontakt. Det blir på det viset lätt att missa en sådan anteckning och vi har därför tagit fram en ny metod för intresseanmälan som istället drar nytta av den nya typen av leadskälla som beskrivs i nyheten ovanför och som istället visas som ett lead utan uppgift vilket också beskrivs ovan. Vår rekommendation för er som byggt egen hemsida med Intresseanmälan är att gå över till den nya metoden. Kontakta Vitec om ni har frågor angående detta.NÄSTA VERSION
Nästa större release av Vitec Express är planerad till december 2019.

Vi informerar som vanligt om innehållet via våra nyhetsbrev. 

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar