Nyhetsbrev Vitec Express Mäklarsystem, Version 2019.4

NYHETER I VITEC EXPRESS, VERSION 2019.4
I denna oktoberrelease levererar vi en ny beskrivningssida som är betydligt mer effektiv att jobba med - dessutom sparas dina ändringar automatiskt efterhand som du arbetar med den. I releasen finns även förbättringar vad gäller dokumenten, bland annat ny förhandsgranska-funktion och möjlighet att skriva ut direkt från dokumentsidan. För kommersiella objekt finns nu en Cashflow med möjlighet att simulera avkastningsvärde. En ny Uppdragsrapport hittar du i menyn Rapporter. Dessa och fler nyheter presenteras nedan. Ägna gärna några minuter åt att läsa igenom innehållet.

Nyheterna finns tillgängliga från och med tisdagen den 22 oktober 2019. NY BESKRIVNINGSSIDA MED MÅNGA FÖRDELAR

Sidorna Beskrivningar och Grundinfo har fått ett helt nytt utseende. Sidan Grundinfo tas bort som egen sida och flyttar istället in som översta sektion på sidan Beskrivningar och gör det på det viset smidigare att färdigställa en komplett beskrivning från en och samma sida. Även bo/biarea och areakälla flyttar ned till en lite mer logisk placering intill antal rum i sektionen Interiör.

I den nya sidan sparas alla dina ändringar automatiskt och löpande efterhand som du arbetar på sidan. Det gör att du kan påbörja en beskrivning, bli avbruten och sedan återvända till sidan och fortsätta utan att ha tappat något av det du skrivit in. Först när du väljer Spara upp till höger på sidan kommer dina ändringar överföras till de marknadsplatser du valt att annonsera på. Därmed blir det också möjligt att vänta med publicering tills du känner dig helt klar med alla dina texter. 

Nytt är även att du inte längre behöver öppna upp för att redigera fälten på sidan. Flera av fälten blir därmed inte heller begränsade i höjd, utan expanderar efterhand som du fyller på med mer text.DOKUMENTFÖRÄNDRINGAR

Utskrift direkt från dokumentsidan
Inne i ett dokument finns nu en utskriftssymbol som öppnar dokumentet i utskriftsläge direkt. Du slipper onödiga klick och kan skriva ut dokument effektivare nu jämfört med tidigare. Samma symbol för utskrift finns även på respektive dokument i översiktsvyn för skapade dokument.

Digital ID-kontroll
Mot bakgrund av de utökade krav på åtgärder som tillkommit för att kontrollera identiteten på distanskunder har vi tagit fram ett nytt dokument för elektronisk signering.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 1 augusti 2019. Den nyhet som kanske fått störst konsekvens för dig som mäklare är att kraven på åtgärder för att kontrollera identiteten på en distanskund har utökats, för det fall kontrollen inte görs med hjälp av elektronisk legitimation.

Som tidigare gäller fortfarande att en vidimerad kopia av kundens identitetshandling ska inhämtas. Därutöver måste numera ett bekräftelsebrev med mottagningsbevis skickas till kundens folkbokföringsadress. Innan du har fått mottagningsbeviset anses kundens identitet inte vara kontrollerad. Använder du emellertid bank-ID eller annan elektronisk legitimation behövs alltså inget bekräftelsebrev.

För att du ska slippa en ökad administration och ökade kostnader när du har distanskunder har vi skapat ett dokument som heter Digital ID-kontroll, som du använder tillsammans med tjänsten Digital signatur. Främsta vinsten är för t ex dödsbo med flera dödsbodelägare eller kunder som befinner sig utomlands.
Har du tjänsten Digital signatur klickar du på kugghjulet på den skapade pdf och signeringen kan starta. Läs mer om Digital signatur här>>

Förhandsgranska
Dokumenten i Express kommer att förhandsgranskas på ett nytt sätt jämfört med tidigare. De kommer att visas som en pdf i en ny flik i webbläsaren. Detta gör att många av användarna kommer att behöva godkänna att Express öppnar nya fönster.
Du som inte har den inställningen från början kommer uppleva att förhandsgranska inte fungerar och du kommer få en liten röd ”felruta” uppe i webbläsarens adressfält (gäller Chrome). Om du klickar på den felrutan så kommer du att kunna välja att alltid tillåta Express att öppna nya fönster.

Detsamma gäller om du har någon s k "adblockers" installerad i din webbläsare. Då måste du exkludera Express från listan över sidor du vill blockera.

OBS! Du som använder webbläsaren Microsoft Edge måste själv välja Skriv ut, läsaren har inte stöd ännu för att öppna Skriv ut-dialogen automatiskt. Bästa lösningen är att byta till webbläsaren Chrome. Inom några månader när den stora Edge-uppdateringen släpps kommer det troligtvis att fungera även i Edge.

Nya fält i dokumentmallar
När du gör egna dokumentmallar kan du nu lägga in fler fält för att automatiskt fylla på dokumenten med data. Dessa fält har tillkommit:
- Säljarens e-post
- Arvode
- Provision i %
- Extra kontaktpersons namn
- Aktuell mäklares mobil och e-post
- Extra kontaktpersons mobil och e-post
- Företagets adressuppgifter

Fler dokumentförändringar hittar du här >>CRM

Boka Visning Internet via Connect
Webbprodukten Boka Visning är nu tekniskt sett uppdaterad så att informationen kommer in via Express Connect. Det innebär att det är samma logik för dubblettsökningar oavsett om kunden kommer in via Connect på annat sätt t ex via ett formulär för intresseanmälan eller om det sker via Boka visning.

Dessutom finns det nu en ny möjlighet för Boka Visning om du vill att intressenten ska kunna ange sin bostadsadress. Kontakta Vitec för vidare hjälp att aktivera detta.

Filtrera kontakter på "Godkänner marknadsföring"
Ett nytt filter har lagts till för att det ska vara möjligt att filtrera fram kontakter som saknar godkännande eller som har godkänt marknadsföring.


MARKNADSPLATSER

Inställningar
Inställningar som är gemensamma för flera marknadsplatser som exempelvis annonsera som kommande försäljning, dölj priset eller dölj läget är nu flyttade och hittas istället under Utför och Inställningar på sidan Annonser och tjänster.ÖVRIGA NYHETER

"Handpenning redovisad" som kolumn i objektlistan
Under Utför/Kolumner på sidan Objekt kan du nu välja att lägga till en kolumn för Handpenning redovisad.

Kommentar för areakälla
Ett nytt fält "Kommentar" för areakälla finns nu på sidan Beskrivningar/Interiör. Fältet förs över via Connect.

Kommersiella - Lägga bud som juridisk person
Nu kan även juridiska personer lägga bud på objekt.

Kommersiella - Kontaktpersoner och firmatecknare på företag
En ny undersida för att lägga till kontaktpersoner på företag har tillkommit i denna versionen.

Kommersiella - Cashflow och cashflowkalkyl 
Det finns nu en ny sida på Kommersiella fastigheter som heter Cashflow där du kan simulera avkastningsvärdet på en fastighet. Vi har dessutom tagit fram ett nytt dokument Cashflowkalkyl där du kan välja att antingen hämta uppgifter från den nya sidan Cashflow eller från fliken Sammanställning areor.

Arkivering av användare
I samband med arkivering av användare som har haft affärer på flera firmor finns det nu ett enklare sätt att hitta alla objekt som behöver hanteras inför en arkivering. Detta sker genom en länk till den nya rapporten Uppdrag där du får fram en lista på de objekt som behöver hanteras inför arkivering.

Ny rapport för uppdrag
Under Rapporter i Express finns nu en ny Uppdragsrapport där du kan se en förteckning över de olika Uppdragen för kontoret. Här kan du se andelen sålda utifrån Kommande, Pågående, Till Salu och Avslutade uppdrag.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar