Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V25 2024

Express Mäklarsystem


Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem! I detta nyhetsbrev presenterar vi följande uppdateringar:


•    Hemnet borttaget ur förmedlingsuppdrag

•    Villkor om lån i köpekontrakt och överlåtelseavtal

•    Möjlighet att låsa fält i köpekontrakt och överlåtelseavtal

•    Fullmakt mäklare

•    Kvittens handpenning - Bolag

•    Dokumentpaket

 


Förändringarna finns tillgängliga från och med torsdagen den 20 juni 2024. Läs mer om nyheterna nedan. 

Hemnet borttaget ur förmedlingsuppdrag

Sedan Hemnet digitaliserade sitt beställningsförfarande behövs inte längre några paragrafer i förmedlingsuppdragen eller bifogade beställningsformulär i PDF-form. Dessa har nu tagits bort.


Villkor om lån i köpekontrakt och överlåtelseavtal

I de fall det finns villkor om lån i ett avtal har nu mindre uppdateringar av texterna gjorts.


Möjlighet att låsa fält i avtal

I ett flertal avtalshandlingar har vi nu lagt in möjligheten att låsa fält från uppdatering. Detta gör det lättare för dig att ändra manuellt i ett dokument och därmed låsa fältet, och sedan uppdatera dokumentet utan att det manuellt redigerade fältet påverkas. Detta är även användbart när du sparar dokument som egna anpassade mallar.


Fullmakt mäklare

Den punkt som gav mäklaren rätt att pantförskriva objektet är nu borttagen.


Kvittens handpenning – Bolag

Vi har tagit fram en variant av Kvittens – handpenning för bolagsöverlåtelser. Skillnaden ligger i hur man benämner objektet. Syftet är att användaren ska slippa anpassa dokumentet manuellt i dessa fall.


Dokumentpaket

När vi lanserade funktionen med dokumentpaket skapade vi upp ett intagspaket. Detta har vi nu tagit bort, så att endast era egna dokumentpaket finns kvar. Vill du skapa ett nytt intagspaket gör du detta under huvudmenyn -> Inställningar -> Dokument och välj där ”Anpassade dokumentpaket”. Tänk på att det även går att distribuera PDF:er, till exempel med information om sidotjänster eller annan information, och dessa går sedan att ta med i dina dokumentpaket.

Syftet med dokumentpaketen är att spara tid, samt att säkerställa att du alltid får med dig alla dokument du bör ha med dig i en viss situation, till exempel ett intag.
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar