Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V4 2024

Express Mäklarsystem V4 2024


Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem! I detta nyhetsbrev presenterar vi följande uppdateringar:


Uppdaterade kommunalskattesatser
Tillägg och avdrag med olika momssatser
Nyproduktionsprojekt – löpande intäkter och intäkter för projektet
Uppdaterad design för vissa sidor på Gårdar och Kommersiella objekt

 

Förändringarna finns tillgängliga från och med onsdagen den 24 januari 2024. Läs mer om nyheterna nedan.


Uppdaterade kommunalskattesatser

VI har nu uppdaterat till 2024 års kommunala skattesatser för samtliga 290 kommuner i Express.

 

Tillägg och avdrag med olika momssatser

Vi har gjort det möjligt att välja momssatser och kategori för tillägg och avdrag. Uppdateringen är i första hand förberedande för att göra produktlinjerna mer lika varandra. För produktlinjen Vitec Säljstöd innebär det att de särskilda tilläggen för Annons och Försäkring/Besiktning i stället läggs in som tillägg och avdrag. För produktlinje Vitec Mäklarsystem blir det nytt att kunna välja kategorier för tillägg och avdrag men för båda produktlinjer saknas just nu en rapport där man kan se en sammanställning för flera objekt. Planen framåt är att vi bygger ut provisionsrapporter i verktyget Insights så att det den vägen ska gå att få fram en sammanställning för flera objekt under en period.

 

Nyproduktionsprojekt – löpande intäkter och intäkter för projektet

I de fall det finns en överenskommelse att provision utgår löpande efterhand som mäklaren utför vissa moment i säljprocessen har vi nu lagt till ett verktyg för att underlätta i den hanteringen. I korta drag går det ut på att du lägger upp en typ av mallar för löpande intäkter per objekt som motsvarar de moment ni avtalat om till exempel i samband med ”första bindande avtal”, ”materialval” och så vidare. Du anger vilken provision som utgår vid varje sådant moment och kan sedan dra nytta av massuppdateringen på sidan Bostäder för att uppdatera valda objekt med provision från den mall du väljer.


Det finns framför allt två fördelar med att arbeta med provisionen i ett projekt på detta sätt. För det första får du på projektet en summering av förväntade intäkter respektive upparbetade intäkter för alla bostäderna och projektet som helhet. För det andra får du tillgång till ett enkelt verktyg för att löpande uppdatera provisionen på de bostäder du väljer.


Vid varje tillfälle som du uppdaterar provision via sidan Bostäder väljer du vilket datum som provisionen erhålls och det datumet följer sedan med över till det enskilda objektet där det syns under Provision och en ny lista med rubriken Löpande intäkter.


Du hittar verktyget för att lägga in provision per bostad dels som mallar på sidan Affären, sektionen Provision för projektet, dels via verktyget Gemensamma egenskaper och Provision på sidan Bostäder.På sidan Affären, Provision finns även en möjlighet att lägga in ersättningar som avtalas för projektet som helhet och som inte kan fördelas ut på de enskilda bostäderna. Det kan till exempel röra sig om en bonus som faller ut när hälften av bostäderna blivit sålda. Lägger du in ett passerat datum för en sådan intäkt så räknas den som upparbetad och annars som förväntad intäkt.

 

Uppdaterad design för vissa sidor på Gårdar och Kommersiella objekt

Sidorna för byggnader och hyresgästförteckning har fått uppdaterad design och funktionalitet för autospar för kommersiella fastigheter. Även sidan Byggnader för gårdar.


Välkommen till Björn och hans gäng som ingår i Vitec Support! Öppet vardagar kl. 08.00-17.00. 

Undantag dag före röd dag då växeln stänger kl. 12.00. 


Snabbare hjälp

Lägg ditt ärende via Hjälpknappen i Express Mäklarsystem för snabbast hjälp. Här kan du även bifoga skärmdumpar mm.
Vårt ärendehanteringssystem når du också direkt på webben. Klicka på knappen nedan och bokmärk (sätt som favorit) denna sida i din webbläsare så har du den nära till hands.


Vill du prata med någon? Då ringer du oss på telefon: 08-56 255 100
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar