Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V44 2023


Express mäklarsystem v44 2023


Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem! I detta nyhetsbrev presenterar vi följande uppdateringar:


Internkontroll - verktyg för compliance och datakvalitet
Dokumentförändringar

 

Förändringarna finns tillgängliga från och med torsdagen den 2 november 2023. Läs mer om nyheterna nedan.


Internkontroll - verktyg för compliance och datakvalitet

Nu släpper vi första delen av en serie verktyg för att stötta arbetet med compliance (regelefterlevnad) och datakvalitet. Vi kommer löpande släppa ytterligare verktyg som tar sikte på dessa saker och samla dem under begreppet Internkontroll i Express Mäklarsystem.


Stopp och varningar

I denna version finns en möjlighet att med stopp och varningar förhindra att ett objekt saknar vissa uppgifter när du byter status. Är det inställt som ett stopp så går det inte att byta status förrän man fyllt i uppgiften. Är det däremot en varning så går det bra att spara och gå vidare men användaren får en tydlig varning som beskriver vad som saknas.

Här kan syftet vara att höja nivån på det som presenteras i marknadsföringen, till exempel varna om det saknas bilder, planritning eller andra uppgifter som är viktiga i annonserna. Det kan också röra sig om lagkrav som exempelvis indirekt nettoskuldsättning eller sådant som påverkar försäljnings-rapporteringen som slutpris och provision.


Standardförslag från Vitec

Du som är administratör kan välja vilka kontroller som ska vara aktiva under Inställningar, Administration och Internkontroll. Vi har aktiverat varningar för flera saker som vi anser vara naturliga att varna för vid en viss status och även ett lite mindre antal som är stoppande. Är det någon varning eller stopp som ni inte önskar ha aktiv så kan ni välja inställningen Ej aktiv. För varje sak som det går att aktivera en varning eller stopp för kan man välja vilka statusar som varningen eller stoppet ska visas för, samt vilka objekttyper som kontrollen ska göras för. Kom ihåg att inställningarna gäller för alla kontor om ni ingår i kedja.


Rapporten Felaktiga registreringar

Rapporten Felaktiga registreringar som tidigare bara funnits i produkten Beslutsstöd har nu fått sin motsvarighet i Express som en del av en ny rapport med namnet Internkontroll. Denna rapport kommer att få fler delar över tid men först ut är Felaktiga registreringar. Här visas de objekt som har något fel som påverkar försäljningsrapporteringen. Finns det inga objekt i den alls är det utmärkt men finns det några så beror det på att de objekten saknar till exempel kontraktsdag, slutpris eller provision eller att de har några av dessa uppgifter men inte har status Såld. Kom ihåg att den rapporten baseras på data som uppdateras ett fåtal gånger per dygn. Det innebär att om en felaktig registrering rättas till så är det inte säkert att det syns i rapporten förrän nästa dag.


Kristian Sarría ansvarar för dokumenten och de delar av Express Mäklarsystem som är relaterade till juridikens lagar och regler. 

Läs nedan om vad som berörs i denna version. 


Dokumentändringar

Vi har i denna version gjort ett antal mindre justeringar och buggrättningar.


Lotta Westling från Vitec Support erbjuder regelbundet utbildning i Express Mäklarsystem och dess tillvalstjänster. 

Kurserna genomförs online och är kostnadsfria. Anmälan krävs. 


Vässa dina kunskaper med våra online-utbildningar

Just nu kan du anmäla dig till följande utbildning:

21 november Grundkurs Express Mäklarsystem, Objekthantering
Läs mer & anmäl dig här

Välkommen till Björn och hans gäng som ingår i Vitec Support! Öppet vardagar kl. 08.00-17.00. 

Undantag dag före röd dag då växeln stänger kl. 12.00. 


Snabbare hjälp

Lägg ditt ärende via Hjälpknappen i Express Mäklarsystem för snabbast hjälp. Här kan du även bifoga skärmdumpar mm.


Vårt ärendehanteringssystem når du också direkt på webben. Klicka på knappen nedan och bokmärk (sätt som favorit) denna sida i din webbläsare så har du den nära till hands.

Vill du prata med någon? Då ringer du oss på telefon: 08-56 255 100


Lägg ditt supportärende här
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar