Express Connect - Förändrad hantering av information

Express Connect  Förändrad hantering av information


I början av september 2023 kommer vi att släppa en uppdatering av Express Connect som innehåller förändringar gällande information som berör objekttyperna Villa, Fritidshus, Bostadsrätt och Gård. Ni behöver överväga att uppdatera mäklarföretagets bostads-beskrivningar på webben. Läs mer nedan.


Express Connect

Express Connect är ett programmeringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Express Mäklarsystem.
Express Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemet. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Express Mäklarsystem


Läs mer om vårt API

Fälten "Renoveringar" och "Övrigt"


Fälten "otherAboutTheBuildning" och "renovations" returnerar idag samma information. Information som returneras är från fältet "ÖVRIGT OM BYGGNADEN, T.EX RENOVERING" i Express Mäklarsystem. Efter uppdatering i september kommer dessa fält att hanteras annorlunda och returnera olika värden.


Fältet "otherAboutTheBuildning" kommer att returnerar information från "ÖVRIGA BYGGNADER/UTRYMMEN" och fältet "renovations" från "ÖVRIGT OM BYGGNADEN, T.EX RENOVERING".


De metoder som berörs är GET Estate/GetHouse, GET Estate/GetHousingCooperative och GET Estate/GetCottage.


Fälten "others" under "building" och fältet "renovations" under "mainResidentialBuilding" returnerar idag samma information. Information som returneras är från fältet "RENOVERINGAR" i Express Mäklarsystem. Efter uppdatering i september kommer dessa fält att hanteras annorlunda och returnera olika värden.


Fältet "others" under "building" kommer att returnera information från fältet "ÖVRIGT" under "BYGGNAD" i Express Mäklarsystemet. Fältet "ÖVRIGT" under "BYGGNAD" finns inte idag men kommer att läggas till i samband med den planerade releasen.


Fältet "renovations" under "mainResidentialBuilding" kommer att returnera information från "RENOVERINGAR" under "BYGGNAD" i Express Mäklarsystem.


Detta innebär att mäklarens hemsida kan komma att behöva uppdateras för kunna att ta emot informationen i dessa fält på ett korrekt sätt.


Planera gärna in denna förändring i god tid innan uppdateringen som görs prel. den 5 september 2023


Frågor?

Om du har några frågor kring ovanstående förändringar kontakta Michail på connect@vitecsoftware.com

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar