Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V19 2023

Express Mäklarsystem V19 2023


 Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem finns en helt ny hantering av låneuppgifter i Tambur. Vi rekommenderar starkt att noga läsa igenom informationen gällande Tambur nedan. Vi har också några nyheter gällande kundmöten, dels i CRM-rapporten och dels i samband med bokning av kundmöten. Slutligen har vi lagt in möjligheten att ställa in sidfoten för andra kontor i en kedja.

Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 10 maj 2023.


Tambur - ny hantering av låneuppgifter

Vi har nu helt gjort om kopplingen till Tambur och med det även sidan Lån och Pant. Den största förändringen ligger i att Express nu kontinuerligt synkar med Tambur sedan du klickat på Tambur-knappen (som nu även finns på sidan Lån och Pant).Detta innebär att du ganska tidigt i processen när du har ett förmedlingsuppdrag, kan klicka på Tambur-knappen och få information om vad det finns för lån på bostaden. Efter hand kommer sedan mer precisa lösenuppgifter att landa in i Express inför tillträdet. Detta innebär i princip att du inte behöver lägga in lån manuellt längre, ett arbetsmoment som de flesta nog är glada att slippa.

Du kommer att se på lånen i Express om de kommer ifrån Tambur, och vad lösenuppgifterna har för status, tex ”Preliminär” och ”Slutgiltig”. Du kan även i Express se om det motsatsvis inte finns några lån i Tambur.De lån som kommer ifrån Tambur kan du inte redigera (eller radera), tex belopp eller lösenkostnader. Tanken är att det är rimligt att anta att banken har bättre koll på lösenkostnaderna (och det går inte att synkronisera uppgifterna om de ändras i Express). Däremot går det att markera om de ska lösas eller inte. Du kan fortfarande lägga till lån manuellt, i de fall då det finns lån som inte hanteras i Tambur. 


Har du redan pågående Tamburärenden? Tänk på detta:

Du har troligen ärenden startade i Tambur där du redan fyllt i låneuppgifter i Express. I de fallen måste du nu vara uppmärksam på att du kommer att få ned en ny uppsättning av lån från Tambur. Då ska du radera de lån som du själv lagt in manuellt, men glöm inte att föra över eventuella anteckningar eller bankkontakter först.


Bättre översikt

När vi gjorde om sidan Lån och Pant var vår målsättning att endast visa de rubriker som du behöver för att få en god översikt. Därför har vi även ersatt anteckningarna som tidigare låg lite dolda under respektive lån, med en större anteckningsruta som du hela tiden har väl synlig. Vi har även flyttat ut bankkontakterna från respektive lån till översiktssidan. På detta sätt får du redan i listvyn en tydlig översikt av låneläget inför det kommande tillträdet.Det kan vara värt att nämna att vi har ändrat namn på lösenkostnaderna i Express så att begreppen är desamma som i Tambur. Detta för att förenkla och för att kunna synka mellan systemen.

Vi vill också förtydliga att pantbrev på fastigheter inte hämtas från eller synkas med Tambur. Det fortsätter du alltså att hantera som idag, genom fastighetsutdrag.

Vidare vill vi nämna att det inte har skett några ändringar i själva Tambur-tjänsten, utan där hanterar du dina ärenden precis på samma vis som tidigare.


Tips!

I Tambur kan du ställa in vilken typ av notiser du vill ha, tex när Tambur skickar uppdateringar om lösenuppgifter.


Nyheter i CRM-rapporten

Massuppdatera kundmöten

CRM-rapporten har fått utökad funktionalitet för att massuppdatera även kundmöten. Vi har tidigare byggt samma funktionalitet för tips, leads och återkomster. För att komma åt funktionen krävs rättigheten ”CRM: Utföra åtgärder för flera uppgifter” och har du den rättigheten kan du markera de kundmöten du vill ändra genom att klicka i de små cirklarna i vänsterkant på varje rad.

Filter för objektstatus för kundmöten

Fliken Kundmöten i CRM-rapporten har fått ytterligare ett filter för att filtrera på objektstatus t ex kundmöten som ej blivit uppdrag och med massuppdateringsfunktionen som nämns i nyheten ovan kan du då enkelt skapa en ringlista för att följa upp och bearbeta dina potentiella kunder.

 

Förslag på objekt när du bokar ett kundmöte

När du tar emot ett tips, ett lead eller bokar ett kundmöte och ska välja ett objekt så letar Express efter objekt med status Kundbearbetning där den aktuella kunden är säljare och visar detta som förslag. Det blir på så vis mycket smidigare att hitta rätt objekt om det redan finns ett redo att användas.

 

Dokument - ställ in sidfot för andra kontor i kedjan

Sidfotsinställningarna har förbättrats så att det ska vara enkelt att ändra till ett annat kontor i kedjan och göra inställningar för det kontoret. Under mittenfliken för Kontor hittar du en lista med de kontor du har rätt att göra inställningar för. Där kan du byta till annat kontor och göra de ändringar som önskas. Kom ihåg att spara innan du går vidare och byter till ett annat kontor.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar