Express Connect - Förbättrad hantering av föreningsinformationI slutet av mars kommer vi att släppa en efterfrågad uppdatering av Express Mäklarsystem 

som innehåller förbättringar gällande information om bostadsrätts-föreningar. 

Ni behöver överväga att uppdatera mäklarföretagets bostadsbeskrivningar på webben. Läs mer nedan.


 

Express Connect

Express Connect är ett programmeringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Express Mäklarsystem.
Express Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemet. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Express MäklarsystemFöreningsinformation kan skrivas över

Vi förbättrar vår hantering av föreningsinformationen på ett enskilt bostadsrättsobjekt. På objektet ska man kunna välja om man (som idag) vill använda föreningsinformationen från föreningen, eller om man i stället vill anpassa denna för det enskilda objektet. Föreningsinformationen kommer att hämtas in från föreningen precis som idag, men man kan välja att skriva över denna på objektet (utan att föreningen påverkas).

I de flesta fall tror vi dock att användarna kommer att använda sig av informationen på föreningen, men det blir viktigt för en webbsida att avgöra om uppgifterna ska hämtas från föreningen eller från objektet.

För att ytterligare förenkla för användarna så kommer vi även att flytta om och gruppera olika typer av information på sidan Förening på ett objekt. Denna gruppering av information i sektionerna ”Beskrivningar” och ”Ekonomi” återfinns även i Connect för att underlätta. Lösningen är gjord så att hela sektionen ”Beskrivningar” och/eller ”Ekonomi” skrivs över, dvs inte per fält.Connect

Vi uppdaterar befintliga Connectmetoder och inför dessutom en ny metod för att förenkla denna hantering. Dvs för objekt som inte använder den nya möjligheten att skriva över föreningsinformation kommer Connect fungera på samma sätt som förut. För att hantera den nya möjligheten behöver ni använda nyheterna i Connect.

Vi har utökat den existerande metoden ”GET Estate/GetHousingCooperative” med de fält som kommer att gå att skrivas över på objektet, de återfinns i undernoden ”Association” för ”HousingCooperative”.Objektspecifika ”Beskrivningar” finns i nya ”OverridenDescriptions”. Då föreningens beskrivningar används har ”OverridenDescriptions” värdet null.

Om ”OverridenDescriptions” finns så ska alla 8 fälten som finns inskrivet på objektet användas istället för motsvarande som kommer från föreningen.

Objektspecifik ”Ekonomi” finns i nya ”OverridenEconomy” som innehåller 9 fält som hanteras på motsvarande sätt. Observera att mäklaren kan välja att skriva över per sektion så OverridenEconomy kan tex vara null även om OverridenDescriptions är satt (eller tvärtom).För att förenkla hanteringen av föreningar har vi gjort en ny metod ”GET Advertising/Association” som kan användas istället för ”GET Association”.

Nya ”GET Advertising/Association” innehåller “Descriptions” och “Economy” med samma struktur som ”OverridenDescriptions” och ”OverridenEconomy” från ”GET Estate/GetHousingCooperative”.Den gamla metoden ”GET Association” kommer fortfarande att fungera som tidigare men är numera markerad som ”Obsolete” i dokumentationen.

Alla Connect-användare som haft tillgång till ”GET Association” ska även nu ha fått rättighet till nya ”GET Advertising/Association”, om inte kontakta oss på Vitec.I och med införandet av ”OverridenDescriptions” och ”OverridenEconomy” i ”GET Estate/GetHousingCooperative” så finns många av fälten dubbelt. För att förtydliga vad som ska användas har alla de gamla fälten markerats som ”obsolete” i dokumentationen. För att förenkla övergången fylls de gamla fälten med innehåll i samma format som tidigare.

Det som är markerat som ”obsolete” i Connect-dokumentationen är inte med om man hämtar ny Connect Open API/Swagger specifikation. Obsolete-metoder utökas inte med eventuella nya fält och på lite längre sikt kan det som är markerat som obsolete tas bort från Connect. Om så är fallet kommer vi att informera om detta i god tid.
Frågor?

Om du har några frågor kring ovanstående förändringar kontakta Michail på connect@vitecsoftware.com
1 person gillar detta
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar