Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V3 2023


Express Mäklarsystem V3 2023Välkommen till en ny version!

I årets första större uppdatering av Express Mäklarsystem finns nu funktioner för en automatiserad arkivering av objekt och för utökad loggning av e-post. Vi har också gjort en hel del förbättringar inom CRM-området och bland annat förenklat arbetet med ringlistor, förbättrat CRM-rapporten och lagt till en ny rapport för leadskällor, samt justerat urvalen på CRM-sidan. Vidare kan du nu få notifieringar för tipsning.
Med anledning av nya Fastighetsmäklarlagen finns nu en ny paragraf i bokningsavtalet för nyproduktion och vi har även i denna version uppdaterat alla kommunalskattesatser. Läs mer om nyheterna nedan.

Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 18 jan 2023.Automatisk arkivering av objekt

Objekt kommer från och med denna version att arkiveras automatiskt. Typexemplet är objekt där det gått 2 år sedan tillträdesdagen. Referensobjekt får lite längre tid som aktiva och arkiveras först efter 5 år. Innan objekten arkiveras visas en text överst som berättar att objektet kommer att arkiveras ett datum sex månader framåt i tiden.  Vid arkivering behålls all information på objektet men alla annonserade bilder förutom förstabilden och bilder med planritning som kategori sparas om med låg upplösning. Övriga ej annonserade bilder tas bort. Samma sak sker om du arkiverar objektet manuellt.Utökad loggning av e-post

Nu kan du fälla ut och se hela texten för e-post som skickas från Express. Det gör det lättare att få fram när och om du skickat kritisk information om det skulle uppstå diskussioner kring detta långt efter en avslutad affär.Två förbättringar gällande ringlistor

För att förenkla arbetet med ringlistor har vi gjort två mindre åtgärder. Dels kan du nu lägga till en enskild kontakt direkt från översiktssidan på kontakten. Dels kan du lägga tillbaka en uppskjuten uppgift till den aktiva ringlistan. Det senare kan bli aktuellt till exempel om man klickar "Upptaget" eller "Inget svar" och kunden ringer tillbaka.Ny rapport för leadskällor

Vi har lagt till en rapport för leadskällor. Med den får du en bra bild över hur de olika leadsskällorna fördelar sig i en period. Dels i fråga om inflödet dvs antal och andel inkommande leads. Dels i fråga om antal och andel sålda, summa provision samt andelen provision för de sålda objekten i perioden. Det går att filtrera på kontorsgrupper, kontor eller enskilda handläggare och även på objektstyp, uppdragstyp och nyproduktion. Som vanligt gällande rapporter är det rättigheter som avgör vilka rapporter du kan se i Express Mäklarsystem.


Nyheter i CRM-rapporten

Vi har lagt till ett verktyg i CRM-rapporten för att massuppdatera flera CRM-uppgifter i taget. Först ut är tips och leads men över tid kommer funktionaliteten att komma in på fler flikar i rapporten. Massuppdateringen kommer du åt om du har en särskild rättighet under Administration och klickar på cirklarna längst ut till vänster i listan. Därefter kan du t ex välja knappen för att markera alla i listan och fortsätta med att delegera, ta bort eller avböja alla tips eller leads som du markerat. Vill du göra utskick eller skapa en ringlista går det också att göra i detta läge.

En annan förbättring är att fliken Kundmöten nu har grafik för att visa hitrate och uppföljningsgrad för alla kundmöten i det aktuella urvalet.Justerade urval på CRM-sidan

Sharktank och ett antal andra urval för uppföljning på sidan CRM är justerade så att enbart uppgifter som är yngre än tre månader visas. Är de äldre än så är det sällan man arbetar aktivt med dessa och behöver du komma åt dem så kan du i så fall göra det via CRM-rapporten. På startsidan kommer även räknare för att visa antal uppgifter i Sharktank att påverkas. Om antalet är lägre än innan uppdateringen så kan det bero på denna justering.


Mer återkoppling vid tipsning

En ny notifiering har tillkommit för att få feedback på skickade tips. Du hittar den under Notifieringar med texten ”När ett tips du skickat får ny status” och den är från början påslagen för notifiering i Express. Vill du dessutom ha den som SMS kan du välja att slå på även det. Notifieringen innehåller information om vilken kontakt tipset gäller, vilken status objektet har och vem som är mäklare.


Dokument

Ändrat bokningsavtal för nyproduktion

Med anledning av en ny bestämmelse i Fastighetsmäklarlagen finns det nu en ny paragraf i bokningsavtalet. Den nya paragrafen rör bygglov, och den förutsätter alltså att du hämtar in ett flertal uppgifter om bygglovet. Passa därför på att göra det i god tid innan avtalsskrivningen, och var uppmärksam på skillnaden mellan datumet för då bygglov beviljades och när detta sedan fick laga kraft.Årets kommunalskattesatser

Vi har nu uppdaterat systemet med kommunalskatt för landets samtliga kommuner. 

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar