Express Connect - förändringar gällande sökprofiler/matchning


Express Connect

"Breaking change" gällande önskemål/sökprofiler via ConnectUnder våren kommer vi att göra en stor ändring avseende matchningen i Express Mäklarsystem. Syftet är att öka prestandan och att utveckla nya möjligheter att arbeta med matchningen.

Matchningen kommer bli betydligt snabbare och man kommer kunna ha automatiskt skapade sökprofiler som skapas efterhand som kunderna går på visningar m.m.


Express Connect

Express Connect är ett programmeringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Express Mäklarsystem.

Express Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemet. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Express Mäklarsystem.


Vad innebär detta för våra gemensamma kunders lösningar?

 

Om ni har gjort det möjligt att lägga till eller ändra sökprofiler för matchning på mäklarföretagets hemsida så kan ändringen påverka er. Vanligast är i så fall någon av dessa två varianter:

1.Hemsidan har enbart stöd för att skicka in önskemål
2.Hemsidan har stöd både för att skicka in och ändra önskemål

 

Om ni enbart har stöd för att skicka in önskemål så behöver ni inte göra någon ändring alls förutsatt att ni enbart använder er av någon av dessa metoderna:


POST Interest/SendInterestOnArea
POST Interest/SendInterestAndContactOnArea


Om ni har stöd för att både skicka in och ändra önskemål eller använder er av metoderna nedan i Connect så kommer ni behöva byta ut gamla mot nya metoder.


GET CRM/SearchProfile/{customerId}
GET CRM/SearchProfile/{customerId}/{id}
POST CRM/SearchProfile/{customerId}/{contactId}
POST CRM/SearchProfile/Foreign/{customerId}/{contactId}
POST CRM/SearchProfile/Commercial/{customerId}/{contactId}
PUT CRM/SearchProfile/{customerId}/{id}
DELETE CRM/SearchProfile/{customerId}
DELETE CRM/SearchProfile/{customerId}/{contactId}
PUT CRM/SearchProfile/{customerId}


Vill ni redan nu läsa in er på detaljerna för de nya metoderna så går det bra under rubriken ”Searchprofiles” på vår mer detaljerade informationssida. Klicka här >>

Just nu är prognosen att ändringen kommer släppas i april men vi kommer att återkomma i god tid innan så att ni får möjlighet att boka in de resurser som kan behövas för bytet på er sida.

 

Nya IDn och sökbegrepp

Utöver bytet till nya metoder kommer det bli nödvändigt att ta höjd för nya IDn på sökprofilerna. Det kan man göra antingen genom att läsa in alla sökprofiler på nytt eller genom att läsa in styckvis efterhand som kunderna öppnar upp och gör ändringar i önskemålen.

Utökade sökbegrepp är också något som kommer förändras i samband med att vi släpper nya matchningen. Utökade sökbegrepp används till exempel för att beskriva önskemål som solceller, pool, havsutskikt m.m. Förändringen innebär att ett urval av de mest förekommande utökade sökbegreppen kommer att bli fasta och gemensamma i Express, men man kan välja att antingen dölja eller lyfta fram vissa utökade sökbegrepp per objektstyp.

 

Frågor?

Har ni frågor och funderingar, kontakta Michail på connect@vitecsoftware.com

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar