Express Mäklarsystem V49 2022Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem har vi lagt till bättre stöd för adressuppslag med hjälp av Eniro.


Nyheten finns tillgänglig i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 7 dec 2022.


Bättre stöd för adressuppslag med hjälp av Eniro

Vi har lagt till sökning med hjälp av Eniro på alla ställen i systemet där man kan lägga till eller uppdatera kontakter. Det förbättrar möjligheterna att få in kompletta adresser inklusive koordinater. Bra data in förstärker ert kundregister och ökar möjligheterna att använda kundregistret på nya smarta sätt.
Utbildningar 2023


Vi har nu lagt upp fler utbildningstillfällen för Express Mäklarsystems grundkurser:
- 24 jan 2023 Objekthantering
- 7 feb 2023 Kontakthantering
- 7 mars 2023 Objekthantering
- 21 mars 2023 Kontakthantering
- 18 april 2023 Objekthantering
- 25 april 2023 Kontakthantering

Utbildningarna går online via MS Teams och är kostnadsfria.

Du hittar alla vår utbildningar här >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar