Nyhetsbrev Express Connect V47 2022


Nyheter i senaste versionen

 

En ny funktion har tagits fram som hämtar information om ett inkommande lead från en extern aktör.


Funktionen returnerar bl.a. leadkälla, information om kontakten, mottagare av leadet samt status för det aktuella leadet.


Metoden heter

”GET CRM/Lead/{customerId}/Incoming/{id}”


Express Connect

Express Connect är ett programmeringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Express Mäklarsystem.

Express Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemet. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Express Mäklarsystem.


Läs mer här


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar