Express Mäklarsystem V47 2022Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem har vi bland annat uppdaterat deklarations-blanketterna, lagt in nya fält på sidan Affären, lagt in möjligheten till automatiskt utskick till visningsdeltagare samt förbättrat visningsmöten för utlandsobjekt. Läs mer om nyheterna nedan.

Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 23 nov 2022Nya deklarationsblanketter

Vi har i år uppdaterat kapitalvinstberäkningen och deklarationsblanketterna lite tidigare än vanligt. Det går nu alltså att hantera kapitalvinstberäkningen för bostäder sålda under 2022, dvs de som säljarna ska deklarera senast den 2 maj 2023.
Årets kapitalvinstberäkning innehåller inte några nämnvärda ändringar, men väl ett antal förbättringar som grundar sig i återkoppling från er kunder i samband med förra årets deklaration. Funktionen når du som vanligt via sidan Dokument.


Tid och plats för kontraktsskrivning

Information om tid och plats för kontraktskrivning har lagts till som nya fält på sidan Affären. Observera att kontraktsdagen därmed flyttats ned till en ny sektion för Kontraktskrivning. Syftet är i första hand att kunna hämta ut informationen via Connect för att visa för köpare och säljare i kundsidor. En trevlig bonuseffekt om man anger en tid är att man i kalendern får koll på när kontraktskrivningen ska börja. Anger man ingen tid, eller 00:00, så visas kontraktskrivningen som en heldagshändelse precis som tidigare.


Marketing automation - automatiska utskick till visningsdeltagare

Funktionerna för ”Marketing automation” med bland annat de automatiska utskicken är ett område som vi vidareutvecklar och förbättrar löpande på olika sätt. Nytt i denna release är ett utskick för visningsdeltagare som du sätter upp som ett uppdragsrelaterat automatiskt utskick. Du väljer Visningstiden i listan under Utskicksdag och Visningsdeltagare som mottagare. Mallen ”Bokningsbekräftelse visning” går att använda för att skicka en påminnelse till alla som bokat in sig på en visning och då får alla mottagare sina individuella tider när de ska komma på visningen. Väljer du att skicka efter visningen så finns det även en inställning för att skicka enbart till de som du markerat att de deltog.


Med förra releasen den 9:e november släppte vi statistik för samtliga automatiska utskick så att du kan få en uppfattning om mängderna för de senaste utskicken. För exempelvis matchningsutskicken ser du antalet bostäder, antalet ommatchade bostäder, antalet mottagare m.mUtlandsobjekt - visningsmöten syns nu på visningar

För utlandsmäklare som arbetar med visningsmöten har vi gjort en del förändringar så att visningsmötet framkommer tydligare på objektet. Dels på sidan Visningar, dels genom att kunden får status Varit/kommer på visning i spekulantlistan. Även på kundkortet under sektionen Spekulant står det Varit/kommer på visning som spekulantstatus så att du enkelt därifrån kan få en uppfattning om vilka objekt som kunden har varit och sett. Kontaktlistan har fått ny kolumn och filter för mötestyp så att du kan filtrera fram kunder som varit på visningsmöten under en viss period.
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar