Ny fastighetsmäklarlag 1 jan 2023: "Tryggare bostadsrätt" - det här måste du göra

Bakgrund

Som du säkert känner till är propositionen "Tryggare bostadsrätt" antagen av riksdagen och de första delarna träder i kraft 1 jan 2023. Man inför bl a ett nytt nyckeltal för bostadsrätter - "Indirekt nettoskuldsättning" - som blir obligatoriskt på objektbeskrivningen. Syftet är att göra det lättare för en kund att förstå hur mycket av föreningens lån som man indirekt ”köper”, och kunna jämföra olika bostadsrätter.

Med anledning av lagändringen behöver vi uppdatera Express Mäklarsystem, och du som fastighetsmäklare behöver också vidta vissa åtgärder - varav en del kan vara tidskrävande. Därför vill vi informera redan nu om vilka konsekvenser lagändringen får. Läs mer nedan.
Ändringar i Express Mäklarsystem

    Nya fält för Bostadsrätt

Vi lägger till två nya fält för bostadsrättens Indirekta nettoskuldsättning. Det första fältet för att ange antal kr och det andra ett fritextfält för att kunna skriva en kommentar till detta värde. Dessa kommer att finnas på sidan Beskrivningar i Express. De nya fälten ser du längst ner på denna bild:


Observera att lagen inte anger hur värdet ska beräknas, bara att det ska anges i objektsbeskrivningen. Vitecs tolkning är det ska beräknas så här:

Föreningens räntebärande skulder, minus föreningens räntebärande tillgångar och likvida medel, multiplicerat med andelstal (andel av årsavgift).

Exempel: tänk er att en förening har 5 miljoner kr i lån, och 1 miljon kr i tillgångar. Du ska då multiplicera 4 miljoner med den tilltänkta lägenhetens andelstal om 1,5% (0,015) = 60 000 kr. Det är siffrorna från den senaste årsredovisningen du normalt ska utgå ifrån.

 

Det här behöver du göra

- Lägga till de nya fälten i din webbeskrivning
- Lägga till de nya fälten i din tryckta beskrivning
- Lära dig hur du räknar ut det nya nyckeltalet (Indirekt nettoskuldsättning)
- Planera in ovanstående arbete i god tid. Efter årsskiftet bör dessa nya uppgifter finnas på alla objekt som inte blir sålda innan årsskiftet. Du kan börja lägga in detta nyckeltal så snart vi lagt in fälten i Express Mäklarsystem.

 

Det här gör Vitec

- Uppdaterar relevanta dokument, t ex Objektbeskrivningm och Värdeutlåtande, i Express Mäklarsystem så att de nya fälten kommer med
- Uppdaterar Vitec standardbeskrivning i Express Publish
- Uppdaterar Vitec standard-webbeskriving

Vårt API, Express Connect, kommer också att uppdateras.


Läs mer längre ner i detta nyhetsbrev. 
    Ny etikett på fältet "Mark som ingår i upplåtelsen

Vi kommer även att byta etikett (label) på fältet som idag heter ”Mark som ingår i upplåtelsen” till ”Mark och utrymmen som ingår i upplåtelsen”. Detta för att det bättre ska stämma överens med det nya något vidgade begreppet.


Det här behöver du göra

- Du kan överväga om du vill byta etikett eller inte på webben och till exempel i trycksaker.

Förändringar i Express Connect, vårt API

Vi lägger till två fält, ett för antal kr och ett för kommentar till uppgiften.


Fälten kommer att heta:

  • IndirectNetDebt
  • IndirectNetDebtComment


Kontakta din webbyrå så att de kan uppdatera din webbsida. Kontakta eventuellt också din leverantör av trycksaker.Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar