Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V37 2022


Express Mäklarsystem V37 2022


Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem släpper vi ett nytt datumfält som förenklar hanteringern av dina offerter.

Nyheten finns tillgänglig i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 14 sept 2022. 


Offerter

Ett nytt datumfält har lagts till under Uppdraget på sidan Affären med rubriken "Offert har lämnats". Tanken är att du enklare ska kunna hålla koll på vilka objekt du har utestående offerter för och vilka objekt där du dröjt med att lämna offert. Datumet syns som en sorterbar kolumn i dashboard nr 2 för säljarresan. Där visas det på flikarna "Förbered kundmöten" och "Följ upp kundmöten".

Nytt urvalsfilter och kolumn finns även för "Offert lämnad" i objektlistan. Kolumnen visar datumet och du kan filtrera fram de objekt som har Offert lämnad i ett visst datumintervall.

Som stöd och hjälp att fylla i datumet finns en ny kryssruta för "Bilagan innebär att offert överlämnas" när du skickar e-post från dokumentsidan på ett objekt. Kryssrutan är för-i-kryssad om bilagans namn innehåller något av orden "förmedlingsuppdrag", "uppdragsavtal" eller "offert". Samma kryssruta finns också när du skickar dokument för digital signering från dokumentsidan.


"Tryggare bostadsrätt" - kommande lagändring

Vi håller just nu på att uppdatera Express Mäklarsystem så att du har allt du behöver inför årsskiftet då den nya lagen träder ikraft. Det handlar framför allt om hantering av ett nytt fält för bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

Mer information om detta nya fält och den information man ska fylla i där får du inom kort i kommande nyhetsbrev.

Tänk på att det kommer att krävas en insats från dig också, du kommer till exempel att behöva ange viss information i objektsbeskrivningar samt uppdatera dessa i tryck och på webben. Detta arbete är något som du som förmedlar bostadsrätter kommer att behöva boka upp i kalendern.

Håll utkik efter våra kommande nyhetsbrev där vi berättar mer i detalj om vad du som fastighetsmäklare behöver göra för att följa lagen!


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar