Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V24 2022


Express Mäklarsystem V24 2022


Välkommen till en ny version!

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem släpper vi bland annat ny funktionalitet för Lead score, säljare. Det finns nu också förbättringar kring Digital signatur samt möjlighet att ändra sorteringsordning på medarbetare som presenteras på er hemsida. Du får också ett tips på hur du kan använda Identifierad budgivning på ett smart sätt även i en tuffare marknad. Läs mer om nyheterna nedan.


Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 15 juni 2022. 


Ny funktionalitet för Lead score, säljare

För att förstärka möjligheterna att jobba smart med lead score har vi gjort flera förbättringar i funktionaliteten. Kontaktlistan har två nya filter för att kunna filtrera fram lead score som ändrats i en viss tidsperiod och filter för vem eller vilka som gjort ändringen. På det viset kan du t ex göra ett urval med de treor du själv och närmsta kollegorna angivit senaste 3 månaderna.

På själva kontaktkortet finns en så kallad ”tooltip” (om du håller muspekaren över stjärnorna) som gör att du kan se när lead scoren senast ändrades. När du följer upp kundmöten och sätter stjärnor efter ett kundmöte så framgår det även där när lead scoren senast ändrades. En annan ny finess är att stjärnorna för Lead score, säljare automatiskt sätts till 0 när bostaden blir såld.

För att få bättre överblick över hur du arbetar med lead score i ett lite större perspektiv finns det nu även en ny rapport för lead score som visar antalet kunder med ett, två eller tre stjärnor. Med den rapporten kan du (om du arbetar målmedvetet med lead score) betrakta antalet ettor, tvåor och treor som en sorts lagerstatus att hålla koll på. Som vanligt styr man vilka som ska se rapporten med rättigheter.


Förfinad funktionalitet för digital signatur

Målet med nedanstående ändringarna har varit att underlätta, minska antalet frågor samt att det alltid ska vara tydligt vad du har för alternativ och varför.

- Det finns sedan tidigare möjlighet att låta parterna signera antingen i turordning, eller parallellt (dvs samtidigt). Vi har nu gjort så att systemet kommer ihåg vad du senast valt, eftersom de flesta oftast vill ha det på samma vis.

- Vi har även förtydligat om det krävs BankID eller inte för att mottagaren ska få öppna/läsa filen. Dvs samma funktion som tidigare, men hänglåset är nu ersatt med en tydlig text där det står “Kräv BankID för att öppna dokumentet”. Systemet kommer ihåg även denna inställning till nästa gång.

- Eftersom det finns olika sätt att signera digitalt, tex via mail, så har vi förtydligat att det för exempelvis förmedlingsuppdrag och depositionsavtal krävs en så kallad “avancerad elektronisk underskrift” - vilket BankID är godkänt som.

- Du ser nu i klartext varför du ibland inte får vissa alternativ, även om det inte direkt behöver vara ett fel. Exempelvis: “Saknas personnummer går det inte att signera via BankID”.


Ändra sortering på användare

Vi har justerat så att användare med rätt att ändra och redigera användare på kontorsnivå också kan ändra ordningen för medarbetarna på sina kontor dvs i vilken ordning de ska presenteras på hemsidan
Tips!

Så använder du "Identifierad budgivning" i en tuffare marknad


En trögare marknad med färre budgivare kan leda till att ni bara har en köpare eller väldigt få budgivare. Då kan det vara lätt att tänka att det är enklare att lägga in buden manuellt och inte starta igång tjänsten ”Identifierad budgivning”.


Det finns dock stora fördelar att använda tjänsten även om det bara är en budgivare. Det blir om möjlighet ännu mer kritiskt att få till ett snabbt avslut om man bara har ett bud. Ni som mäklare kan då dra stor nytta av att använda den proaktiva banksupporten för att få en snabb hantering när säljaren har accepterat budet.


Se till att använda tjänsten och låt budgivaren verifiera sin identitet samt sitt lånelöfte. Om köparen har en bank med proaktiv banksupport så kommer knappen ”Notifiera bank” att dyka upp. När ni trycker på knappen eller utser budgivare till köpare via spekulantsidan kommer en signal att skickas till banken tillsammans med information om bostaden. Detta underlättar bankens handläggning och påskyndar processen med att godkänna bostaden inför kontraktsskrivningen.


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar