Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V18 2022


Innehåll V18 2022

Denna version av Express Mäklarsystem innehåller nyheter för dig som arbetar med nyproduktion, uppdaterad utfallsrapport samt en del dokumentförändringar. Nyheterna finns tillgängliga i ditt system onsdagen den 4 maj 2022.


Läs mer om innehållet nedan.Nyproduktion - säljare som part på projektet

Det finns nu en möjlighet att lägga in en säljare för ett projekt som sedan förs över till alla objekt som skapas i eller importeras till ett projekt. På sidan Affären för projektet hittar du (strax under där du kan ange producent) ett inmatningsfält för säljare. Har du redan lagt in alla bostäder utan att någon säljare har funnits inlagd på projektet kan du lägga in det på sidan Affären och se till att det förs över till objekten via gemensamma egenskaper på sidan Bostäder.


Kundmöten i rapporten Utfall mot budget

Rapporten Utfall mot budget har nu fått ytterligare en flik där du kan följa upp antal kundmöten mot budget och mot föregående år.


Dokument

Bokningsavtal kommer att tas bort

Nyproduktionsproducenter vill som bekant ibland använda sig av ett bokningsavtal (som inte är ett bindande avtal avseende framtida upplåtelse av bostadsrätt) för att i ett tidigt skede undersöka hur marknaden ser ut och säkra finansiering och minska risker.

Branschorganisationerna brukar avråda från att använda bokningsavtal, vilka kan misstolkas av en konsument. Dessutom skulle det kunna ses som ett sätt att gå runt bostadsrättslagens regler. I propositionen ”Tryggare bostadsrätt” som regeringen la fram den 17 mars i år föreslås ytterligare förtydliganden i frågan -”Ett annat avtal än ett förhandsavtal som har till syfte att det i framtiden ska ske en upplåtelse av en viss lägenhet med bostadsrätt ska vara ogiltigt.”


Därför kommer vi inom kort att ta bort bokningsavtalet från Express Mäklarsystem.


Värdeutlåtanden

Gällande värdeutlåtanden så har vi förbättrat möjligheten att lägga till de bilder man vill ha med i dokumentet.

I värdeutlåtandet för bostadsrätter hämtar vi nu även in fältet ”Allmänt om föreningen”, men du kan själv välja om du vill visa eller dölja fältet med en knapp.
I värdeutlåtandet för jordbruk har vi nu gjort så att du kan kombinera alla tre värderingsmetoderna: Ortsprismetoden, Avkastningsmetoden och Delvärdesmetoden. Vi har här även lagt in mer information om mark/areal från Express.
Vi har även uppdaterat värdeutlåtandet för kommersiella fastigheter för att skapa större möjligheter att själv anpassa dokumentet efter det aktuella objektet, men även för att bättre stämma överens med vad bankerna brukar kräva av ett värdeutlåtande i samband med kreditgivning.

 

Observera att vi här syftar till den längre varianten av värdeutlåtande, inte den som heter ”Värdeutlåtande - kort”
Utbildning

Ny användare i Express - Objekthantering
Vi ser över funktionerna i Express som t ex Huvudmenyn - Startsidorna - samt skapar ett objekt från start till avslut. Inga förkunskaper behövs. Kursen är kostnadsfri.


Datum: Torsdag 5 maj kl.14 - 15
Anmälan: Anmälan senast 2 dagar före utbildningsdagen via e-post till utbildning.maklare@vitecsoftware.com Skriv "Utbildning" samt datum i rubriken så mejlar vi dig inloggningslänk. Anslut till utbildningen via länken några minuter innan aktuell tid.


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar