Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V14 2022Innehåll V14 2022

Denna version av Express Mäklarsystem innehåller bland annat en ny supportfunktion, förbättring på spekulantsidan och uppdatering av CRM-rapporten.

Nyheterna finns tillgängliga i ditt system onsdagen den 6 april 2022. 

Läs mer om innehållet nedan.


Ny supportfunktion inne i Express

Hjälpknappen i Express Mäklarsystem har fått en ny symbol med ett inringat frågetecken och leder nu direkt till ett formulär där du både kan söka i FAQn och registrera ett nytt ärende om du inte hittar svaret på just din fråga. När du registrerar ett nytt helpdeskärende och vill beskriva ett fel kan du nu med en enkel knapptryckning lägga med en skärmdump till ditt ärende. Ibland kan en bild vara det som behövs för att beskriva hur felet ser ut på din skärm. Genvägar till nyhetsbrev, utbildningstillfällen och driftinformation ligger också tillgängliga direkt i det nya formuläret.


Markera och skicka till flera spekulanter

På sidan Spekulanter kan du nu markera flera spekulanter med ett klick genom att markera alla som har en viss spekulantstatus. På det viset kan du enklare och snabbare skicka ut t ex ett meddelande till alla som har status Deltar i budgivning efter en avslutad budgivning eller en korrigering till matchningsutskicket till alla som har status Anvisade.


Värderingar och skrivningar i CRM-rapporten

För att snabbare kunna utläsa om det blev uppdrag eller ej på ett kundmöte, tips eller lead visas skriv- och värderingsuppdrag som Skrivning eller Värdering i kolumnen Objektstatus
Utbildning


Du missar väl inte vårens utbud av korta och effektiva online-utbildningar? I vår Supportportal hittar du aktuella kurser, just nu ligger följande öppen för anmälan:

7 april kl 14-15: Ny användare i Express Mäklarsystem, kontakthantering.


Här går vi igenom hur du kan hantera dina kontakter från rött -gult- grönt, boka kundmöte, återkomster, följer upp kontakterna, spekulantstatus - matchning. Vi ser över Säljarresan från startsida 2 hur du kan följa upp kundmöten, återkomster, visningar, m.m. i rapporter. Inga förkunskaper behövs.


Anmäl dig här>>


Här hittar du mer information:

Mäklarhjälpen Utbildning »

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar