Nyhetsbrev Express Connect V50 2021


Express Connect

Uppdatering V50 2021


Nyheter i senaste versionen

•    Identifierad budgivning. Om en bostad har identifierad budgivning så har vi lagt till information om detta vid hämtning av en bostad. Fältet heter IsVerifiedBidding och har värdet ”true” om bostaden har identifierad budgivning annars är värdet ”false”

•    Adresser, fastighetsbeteckning, andrahandsuthyrningspolicy, kommun och koordinater har lagts till för förening.

•    Information om byggår, kommentar till byggår och försäkring visas vid hämtning av förening.

•    Äger föreningen marken är denna information numera ett fritextfält (tidigare var detta ett textfält med värdet ja eller nej). Detta gäller de kunder som har prefix ”S” i CustomerId.

•    Tillåter föreningen delat ägande är denna information numera ett fritextfält (tidigare var detta ett textfält med värdet ja eller nej). Detta gäller de kunder som har prefix ”S” i CustomerId.

•    Gårdsplats har lagts till för de kunder som har prefix ”M” i CustomerId.


Express Connect

Express Connect är ett programmeringsgränssnitt (API) som möjliggör integration med Express Mäklarsystem.

Express Connect använder samma affärslogik och regler som mäklarsystemet. Via Connect går det både att skriva och läsa information till och från Express Mäklarsystem.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar