Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V43 2021


Innehåll V43

I denna version av Express Mäklarsystem har vi bland annat kompletterat den nya startsidan med Köparresan - ett arbetsflöde speciellt framtaget för dig som arbetar med utlandsbostäder. Säljarresan lanserades under V39.

Nyheterna finns tillgängliga i ditt system onsdagen den 27 oktober 2021. Läs mer om innehållet nedan.


Nya startsidan nu kompletterad med Köparresan

Som du kanske har sett uppdaterade vi Express Mäklarsystem med en ny alternativ startsida som ger dig bättre överblick. Den stora nyheten var den så kallade Säljarresan som visar dina potentiella säljare under bearbetning och pågående uppdrag i olika faser. Säljarresan är utformat som ett flöde där man tar kunden vidare till nästa steg på olika sätt.

I denna version finns nu även Köparresan tillgänglig. Köparresan är i huvudsak utformad för mäklare i utlandet och för förmedling av utlandsbostäder. Du arbetar på motsvarande sätt i ett flöde som knuffar kunden framåt genom ett fliksystem. Kom ihåg att det finns en hjälpknapp längst ut till höger som beskriver mer om vad varje flik innehåller och vad som är standardsorteringen på respektive flik.

Du byter startsida genom att klicka på prickarna med 1, 2 eller 3 längst upp på sidan och Express kommer sedan ihåg ditt val. Föredrar du den gamla startsidan eller vill se någon särskild del på den är det enkelt att gå tillbaka.Så fungerar nya Köparresan - se film >>Dokument

Kundkännedom

Under rubriken Verklig huvudman har följande lags till:
"Kontroll i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän".

Under rubriken Fråga om person i politiskt utsatt ställning har följande lagts till:
"Inhämtat godkännande från behörig beslutsfattare om att ingå eller avbryta affärsförbindelse när kunden bedöms vara en PEP".


Kostnadsfri utbildning online

Gå en online-kurs i höst! Vi har platser kvar på höstens kostnadsfria online-kurser:

28 oktober - Ny användare Express Mäklarsystem. Kontakthantering
4 november - Ny användare Express Publish.
 

Läs mer här >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar