Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V39 2021


Innehåll V39 I denna version av Express Mäklarsystem har vi bland annat lagt till en helt ny startsida, uppdaterat flera dokument och samt förbättrat verktyget för utskicksmallar och för ifyllnad av budget. Nyheterna finns tillgängliga i ditt system onsdagen den 29 september 2021. Läs mer om innehållet nedan.


Våra nyhetsbrev

Vi har bytt verktyg för våra nyhetsbrev. Om du tidigare har avanmält dig från utskicken, kan du behöva göra det igen om du fortfarande inte vill ta emot vår information. Använd då länken längst ner i detta brev.


Ny alternativ startsida med bättre överblick

För dig som är mäklare och som arbetar mycket med CRM-stödet i Express Mäklarsystem har vi gjort en ny alternativ startsida som ger dig bättre överblick. Längst upp ser du tydligt dina kundmöten, återkomster, uppgifter och kalenderhändelser som är aktuella just idag. Men den stora nyheten är den så kallade Säljarresan som visar dina potentiella säljare under bearbetning och pågående uppdrag i olika faser. Säljarresan är utformat som ett flöde där man tar kunden vidare till nästa steg på olika sätt. Kom ihåg att det finns en hjälpknapp längst ut till höger som beskriver mer om vad varje flik innehåller och vad som är standardsorteringen på respektive flik.

Du byter startsida överst genom att klicka på prickarna med 1 och 2 och Express kommer sedan ihåg ditt val. Föredrar du den gamla startsidan eller vill se någon särskild del på den är det enkelt att gå tillbaka.

Motsvarande Köparresa är i huvudsak utformad för mäklare i utlandet och för förmedling av utlandsbostäder. Några detaljer återstår på den vilket gör att Köparresan dröjer några veckor till.Så fungerar nya startsidan, se film >>


Knapp i huvudmenyn för att lägga till nytt objekt mm

Vi har också lagt till ny knapp med plustecken i huvudmenyn för att skapa nytt objekt, ny kontakt eller ny kalenderhändelse. Det gör det enklare och snabbare att skapa nytt oavsett på vilken sida i Express du är på. Se bild ovan.


CRM

Lead score för köpare

Lead score - köpare anger du som 0 eller upp till 3 stjärnor och det ska beskriva hur ”het” eller hur nära förestående ett köp en potentiell köpare är. Funktionen är tänkt att användas som ett sätt att rangordna prospects när startsidan för Köparresan kommer på plats inom kort. Till skillnad från motsvarande funktion för säljare är Lead score - köpare unik per kontor så om flera kontor delar på en kontakt kan kontoren ange olika antal stjärnor.

Sammanslagen notifiering för leads och intresseanmälan

Leads som inkommer i samband med en intresseanmälan kunde tidigare ge upphov till två olika notifieringar till användaren. De är nu sammanslagna till en gemensam.

Filter för avslutade kontakttjänster

Ett nytt urval på CRM-sidan och ett nytt filter i CRM-rapporten för att få fram avslutade tjänster (t ex alla värdebevakare som avslutats i en viss period) finns nu inlagt.

Primär säljare och köpare

Om det på ett objekt finns flera säljare eller köpare så sätts så kallad "primär säljare" eller
"primär köpare" automatiskt av Express. Det sker bl a i samband med att du bokar
ett kundmöte och syftet är att visa upp den mest relevanta kontaktpersonen i listorna
på nya startsidan. Just nu är det bara på startsidan som inställningen har betydelse och
skulle du i något läge vilja byta primär säljare eller köpare så går det bra inne på sidan
parter på objektet.Dokument

Köpekontrakt och Överlåtelseavtal §1

I paragraf 1 där man reglerar handpenningens erläggande har vi nu tagit bort den sista meningen i stycket - ”med anledning av i detta avtal intaget villkor”. Syftet med detta är att det ska harmoniera med depositionsavtalet, oavsett vilka textalternativ du väljer där. Detta är framför allt viktigt då handpenningen endast ska passera fastighetsmäklarens klientmedelskonto, och då man numera alltid skriver depositionsavtal för detta.

Depositionsavtal

Det finns nu i depositionsavtalet en valbar text om att avtalet inte innehåller något svävarvillkor och att parterna har kommit överens om att handpenningen ska erläggas till fastighetsmäklarens klientmedelskonto för omgående redovisning vidare till säljaren.

Underskrifter i frågelista

Vi har gjort en ändring så att vi inte hämtar in ort och datum för köparens underskrift, utan endast en skrivrad, eftersom man på förhand inte vet var och när köparen skriver på.

Frågelista arrende

Vi har ändrat några hänvisningar till fastigheten till ”Arrendestället” eller ”Byggnaden”.

Bilagor i förmedlingsuppdrag

Vi har sett över vad det finns för färdiga förslag för bilagor till avtalet.

Intresseanmälan garage – nyproduktion

Vi har gjort om blanketten ”Intresseanmälan garage” till smartdocs, så att detta ska kunna ingå i dokumentpaket.

Budförteckning

I och med den nya Fastighetsmäklarlagen, så har vi nu i budförteckningen tagit bort en referens till en specifik paragraf.

Fullmakt

I fullmakterna går det sedan en tid tillbaka att även välja en av underkontakterna till parterna, som den som ska få fullmakt.

Objektsbeskrivning

I vår objektsbeskrivning i Express Mäklarsystem består rubriken av adressen och området. Vissa kunder har önskat att istället ha ”Objektsbeskrivning” som rubrik, och därför har det införts som val.
Vi har även gjort val för att dölja visningsdatum för att kunna återanvända utskrivna beskrivningar även efter att visningsdatumen passerat.

Upplåtelseavtal – nyproduktion

För att förenkla arbetet när du skapar ett flertal av dessa avtal i ett nyproduktionsprojekt så fyller systemet nu även i handpenningssumman.

Värdeutlåtande

I värdeutlåtande för fastigheter så fyller systemet nu i fler taxeringsuppgifter.

Värdeutlåtande – gård

Vi har gjort ytterligare anpassningar för att värdeutlåtandet ska passa bättre för de specifika förutsättningar som gäller för gårdar. Exempelvis:

Ny text för värderingsförutsättningar som tillkommit efter önskemål från kunder.
Du kan välja bort enskilda punkter för bedömning av marknadsvärde, t ex ”Huvudbyggnadens skick”, om det inte är aktuellt.
Valbar bild på förstasidan.
Nya rubriker för Jakträtt, Stödrätter, Skog och Arrende.
Ny rubrik för delvärdesmetod. Ibland används både ortsprismetoden och delvärdesmetoden vid värdering. Därför har vi lagt till en färdig text om den saken (Delvärdesmetoden är ju som namnet antyder summan då man värderar fastighetens delar var för sig, som exempelvis bostadsbyggnader, ekonomibyggnader och mark).
Bilagor - för att förenkla har vi lagt till några ytterligare färdiga alternativ som t ex Skogsbruksplan, Jakträttsavtal mm.

 

Kommentar till byggår för gårdar

Nytt kommentarsfält för byggåret på en gård är nu inlagt.Bättre hjälp att fylla i budgeten

Flera nya verktyg har lagts till för att underlätta ifyllnad av budget. En knapp har tillkommit för att kopiera en budget och klistra in på nästa användare eller kontor. För varje rad och i varje inmatningsruta kan du klicka och välja vilken typ av kopiering du vill utföra fram till slutet av raden. För exempelvis provision kan du dessutom göra en smartare kopiering som baseras på antalet sålda objekt som angivits på föregående flik.

Det har även tillkommit en funktion för att tömma en budget som inte längre är aktuell och en funktion för att fylla i en fristående kontorsbudget baserat på användarnas ifyllda budgetar.

En ny knapp för logg syns dessutom på varje användare och kontor där du kan se vem som gjort vad med budgeten. Om någon låst, godkänt, ändrat eller tömt så framgår det vem som utfört åtgärden och när det gjordes.


Så fyller du i budgeten, se film >>


Förbättringar i verktyget för utskicksmallar

Ett antal olika förbättringar är gjorda vad gäller verktyget för utskicksmallar. Viktigast är att du nu enkelt kan byta kontor direkt i verktyget och anpassa eller lägga upp nya mallar för andra kontor. Vi har även lagt till en sökfunktion så att du snabbt ska kunna söka fram den mall du vill arbeta med och på själva mallkortet framgår nu om en mall tillhör ett visst kontor eller är tillgänglig för alla och även vilken typ av mall det är. Exempelvis om det är en originalmall eller anpassad mall.

 

Symbol på Hemnet visar att identifierad budgivning pågår

Använder du identifierad budgivning på en bostad så visas det på Hemnet att det erbjuds budgivning med BankID. Se bild nedan.
(Läs mer om tjänsten Identifierad budgivning här >> )
Kostnadsfri utbildning online

Gå en online-kurs i höst! Nu har vi fyllt på med nya datum för höstens kostnadsfria online-kurser:

7 oktober - Ny användare Express Mäklarsystem. Skapa objekt från start  till avslut.
28 oktober - Ny användare Express Mäklarsystem. Kontakthantering
4 november - Ny användare Express Publish.
 

Läs mer här >>


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar