Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Vecka 24 2021NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VECKA 24 2021
Express Mäklarsystem uppdateras kontinuerligt och kommande version som släpps på måndag kväll innehåller nedanstående nyheter. Dessa finns tillgängliga i ditt mäklarsystem från och med tisdag den 15 juni 2021. 


TILLTRÄDESPORTALEN TAMBUR

Tambur är nu integrerad i Express Mäklarsystem
Nu finns en integration mot Tambur som gör det enklare att inifrån Express starta upp ärenden, ladda upp dokument och hålla koll på status. Integrationen knyter de båda systemen närmare varandra men flera viktiga delar arbetar du sedan vidare med i Tamburs webbapplikation.

Du hittar Tamburknappen för att skapa ett nytt ärende på objektöversikten och på sidan Affären under sektionen Tillträde. Samma knapp ger dig sedan möjlighet att ta dig vidare in i Tambur, uppdatera med olika handlingar m.m.

FILM: Så här fungerar det i Express Mäklarsystem »


Tambur - Nytt dokument för medgivande att lämna ut bankuppgifter
Bankföreningen har tagit fram en ny blankett för medgivande att delvis bryta banksekretessen vid tillträdet. Syftet är att alla parter ska kunna kommunicera med varandra och mer specifikt handlar det om vilken bank köparen har. Blanketten kan du med fördel skicka ut till köparen innan tillträdet och få den påskriven med digital signatur. När dokumentet är signerat kan du sedan bocka av i Tambur att ett sådant medgivande finns. I dokumentlistan kommer dokumentet att heta ”Medgivande - Bankuppgifter”. Nya kraftfulla funktioner för budget
Nu börjar de första synliga delarna av en betydligt förbättrad budgethantering komma på plats i Express Mäklarsystem. I korta drag kan du nu lägga budget på detaljnivå om så önskas, d.v.s ange hur många lägenheter, villor m.m. som varje enskild mäklare ska nå upp till per månad. Dessutom går det att lägga budget för varje enskilt kontor så att man för kontoret kan ta höjd för vakanser och göra en bedömning av vilken marknadsandel kontoret ska sikta på.

Andra nya intressanta budgetfunktioner är möjlighet att lägga in en låsning av kontorsbudgeten efter ett visst datum, en funktion för att låta mäklarna godkänna sin budget, en ny rapport för att underlätta arbetet med att följa upp hur kontor och användare fyller i sin budget samt nya nyckeltal för CRM med exempelvis antal skickade tips, kundnöjdhet m.m.

Den nya budgeten som kommer i denna version är en del av ett större arbete som kommer att fortsätta till hösten. Då fortsätter vi arbetet med fler funktioner för att förenkla ifyllnad och utbyggnad av rapporter, för att kunna följa upp utfallet till den budget som läggs för 2022.

Observera att budgettalet för nyregisterade objekt tas bort för att det över tid ersatts av andra budgettal. Även egenbokade kundmöten tas bort men kan eventuellt återkomma med lite annan innebörd framöver. 


Skapa paket för sociala medier
Det går nu att skapa paket för enklare annonsering i sociala medier. Användare med fullständiga rättigheter kan gå till menyn Inställningar, Marknadsföring, Skapa paket och döpa paketet till något man vill använda i kommunikationen med säljaren (t ex Premium, XL, Guld etc.).

Ett paket kan exempelvis innehålla först en kampanj då objektet har status Kommande, sedan ytterligare en kampanj med en annan annonsmall när objektet har status Till salu o.s.v. Hela hanteringen blir enklare genom att man dels håller ihop begreppen som används i marknadsföringen, dels kan starta annonseringskampanjer med färre klick i Express.


Administrera användargrupper enklare
Antalet inställningar i Express Mäklarsystem har vuxit så pass att vi delat upp sidan i två flikar med en flik för inställningar och en flik för administration. Verktyget för att administrera användare är exempel på något som flyttat över till nya fliken Administration. Användaradministrationen innehåller nu dessutom ett förbättrat gränssnitt för att administrera användargrupper där du kan få en förbättrad överblick genom att skifta mellan lista och kortvy, söka och filtrera fram användargrupper som en viss användare ingår i. Ny fastighetsmäklarlag
Den nya fastighetsmäklarlagen kommer att träda i kraft den 1 juli (om du undrar vilken lag som ska tillämpas på redan påbörjade förmedlingsuppdrag så är det uppdragsdatum som avgör). Som ni säkert känner till är de stora förändringarna följande:

- Även mäklarföretagen kommer att omfattas av tillsyn av och registreringsplikt hos FMI (Här blir det viktigt hur man definierar mäklarföretaget, d.v.s som det företag där mäklaren är verksam, inte nödvändigtvis anställd). Detta för att kunna förbättra tillsynen av branschen, kanske framför allt vad gäller arbetet mot penningtvätt.

- Depositionsavtal och Förmedlingsuppdrag kommer att kunna signeras digitalt. I praktiken är det främst förmedlingsuppdrag som man kommer att signera digitalt, eftersom depositionsavtalet oftast kan signeras med penna samtidigt med köpekontrakt/överlåtelseavtal (som inte går att signera digitalt ännu).
Om du ännu inte har slagit på tjänsten för digital signatur i Express Mäklarsystem, så kan du kontakta din kundansvarig eller vår produktsupport så hjälper vi dig att komma igång.

- Förbudet mot förmedling till närstående utvidgas väsentligt i och med att man även tar med förmedling både till och från, alla som bedriver verksamhet i samma företag samt de som bedriver verksamhet i andra företag med ”nära anknytning” till det egna. Exakt hur denna regel kommer att tolkas återstår att se, d.v.s vidden av begreppet ”nära anknytning”. Men det bör i alla fall innefatta andra mäklarföretag med samma ägare, eller i samma kedja på orten, eller t. ex. flera egenföretagande mäklare som delar lokal etc.

Detta innebär att vi i nuläget inte behöver göra några förändringar i Express Mäklarsystem till följd av den kommande fastighetsmäklarlagen, eftersom funktionen med digitala signaturer redan finns på plats sedan tidigare. Vi följer givetvis frågan noga tillsammans med branschförbunden.


Ny HD-dom som berör Värdeintyg taxeringsvärde
När man söker lagfart på en fastighet utgår stämpelskatt som beräknas på det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet (d.v.s normalt sett köpeskillingen). I vissa fall t. ex. vid en avstyckning, kan det saknas ett taxeringsvärde på en fastighet och då har mäklaren hittills skickat med ett värdeintyg på fastigheten.

Högsta domstolen meddelade i mars i år ett beslut (Ö 6547-19) om vad värdeintyget ska innehålla när taxeringsvärde saknas. HD slår fast att värdeintyget ska visa uppskattat taxeringsvärde och inte fastighetens marknadsvärde så som Lantmäteriet tidigare tolkat saken. Lantmäteriet har nu därför förändrat sina rutiner.

Konkret innebär detta alltså att mäklaren nu ska intyga vad fastigheten förväntas få för taxeringsvärde, inte dess marknadsvärde. Med anledning av detta gör vi nu vissa mindre ändringar i blanketten ”Värdeintyg - taxeringsvärde” så att det är tydligt att det är ett förväntat taxeringsvärde som intygas och inte ett marknadsvärde. 


Bankföreningen implementerar EU-standard - Ändrade värdeutlåtanden
Bankföreningen har den senaste tiden arbetat med att implementera nya EU-gemensamma regler för kreditgivare. Som en del av detta kommer det att ställas ytterligare krav på innehållet i värdeintygen. Vi har därför utökat värdeintyget med de aktuella texterna.

Det är därför viktigt att du sätter dig in i de nya krav som gäller. Detta gör du enklast genom att läsa igenom bankföreningens enkla guide i frågan. En sak som kan vara värt att lyfta fram är då man värderar något som ännu inte finns t. ex. ett hus med en kommande tillbyggnad eller vid nyproduktion av bostadsrätter. I sådana lägen ska man alltid ange det som ett ”Förhandsvärde”, vilket nu går att ändra med en knapptryckning.


Bankföreningen och Mäklarsamfundet har tagit fram en handledning som du kan hitta här »


Köpekontrakt - byggnader under uppförande
Ett nytt dokument "Köpekontrakt - byggnader under uppförande" tillkommer som en del av Branschstandarden. Det rör sig alltså som namnet antyder om ett avtal för de fall då en fastighet säljs och man överenskommit att en ny byggnad ska uppföras. PRODUKTSUPPORT
Välkommen till vår Produktsupport. Här ger vi dig support på våra produkter och tjänster. Vi har öppet vardagar kl. 08.00-17.00. Undantag dag före röd dag då vi stänger växeln kl. 12.00.

Du når oss direkt via webben eller via telefon.

Direkt på webben: Klicka på länken nedan och bokmärk (sätt som favorit) denna sida i din webbläsare.
Lägg ditt supportärende här »
Twitter: @VMaklarsystem

Telefon: 08-56 255 100
Sommartider: V26 - V33 är telefonerna öppna kl. 9:00 - 16:00. Lunchstängt 12:00 - 13:00.
Stängt Midsommarafton den 25 juni 2021.


Självhjälp
Du vet väl att vi har massor av information under Mäklarhjälpen vår hemsida?

Så här kommer du igång med ärenderegistrering, FAQ mm »

Länk till FAQ självhjälp »

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar