Nyhetsbrev Express Mäklarsystem (Mäklarsystem), Vecka 21 2021NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VECKA 21 2021
Express Mäklarsystem uppdateras kontinuerligt och kommande version som släpps på tisdag kväll innehåller nedanstående nyheter. Dessa finns tillgängliga i ditt mäklarsystem fr o m tisdag den 25 maj 2021. 


Större kartor
På flera ställen i systemet, till exempel sidan Söker samt där man ritar ut fokusområden för kontor eller användare, har vi förstorat kartorna för att det ska vara lättare att få överblick när man ritar ut.

Kontorsgrupper
Som förberedelse inför ny funktionalitet vad gäller budget kommer nu en möjlighet att skapa grupper av kontor på samma sätt som man kan skapa användargrupper. Inom kort kan kontorsgrupper komma till användning i budgetrapporter och på lite längre sikt i fler rapporter.

0 kr i månadsavgift
Om en lägenhet har 0 kr i månadsavgift har det tidigare inte varit möjligt att få ut den informationen till Hemnet annat än genom att ta upp det med text. Det är nu åtgärdat.

Ny rapport för fakturor och kreditnotor
Vi har lagt till ytterligare en rapport. Denna gång för fakturor och kreditnotor. Filtrera eller sök efter en faktura och klicka på raden för att öppna upp fakturadokumentet. Rapporten blir synlig för de användare som har rättigheter till den.

Gemensamma e-postkonton
När du skickar e-post från Express Mäklarsystem för vardaglig kommunikation med dina kunder är en koppling till ditt Office365-konto att rekommendera. Du kan då få en nära och bra integration med din personliga mejl i Outlook och till exempel se allt som skickas ut från Express i skickatmappen i Outlook. Men så fort det handlar om utskick till lite fler mottagare så sätter Office365 gränser för hur många mejl som man får lov att skicka per tidsenhet. För lite större utskick är därför rekommendationen i stället att använda en tjänst för e-post som använder sig av tekniken SMTP.

För att underlätta administrationen av SMTP-konton i Express finns nu en ny inställning för ”Gemensamma e-postkonton”. Inställningen är bara synlig för användare med fullständiga rättigheter och kan användas för de automatiska utskicken, till exempel automatisk matchning. På sikt kommer vi även göra det möjligt att använda dessa e-postkonton för utskick från exempelvis kontaktlistan och andra listor där man kan skicka till flera mottagare.

Vi har dessutom lagt till en ny möjlighet i de automatiska utskicken att välja en alternativ signatur som kan lämpa sig bättre för de lite större utskicken. Nya signaturmallar lägger man till där man administrerar utskicksmallar. 


GDPR-gallring aktiv igen
En del av våra kunder med lite större databaser haft GDPR-gallringen avstängd för underhåll under en period i april/maj men nu är gallringen aktiverad igen.

Förlänga visningstider
Vi har rättat ett fel som gjorde att man inte kunde förlänga visningstider med valfri tid utan var tvungen att förlänga t ex med en timme om visningen var en timme.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar