Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Version 2020.9


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.9
I årets sista release släpper vi bland annat möjligheten att annonsera i sociala medier. Annonserna på bl a Facebook och Instagram skapas automatiskt och du lägger enkelt upp en kampanj och får statistik tillbaka till Express.
Vi har också några dokumentnyheter, bland dem kan deklarationsblanketterna för 2020/2021 nämnas. Ytterligare ett automatiskt utskick samt förbättringar i rapporterna finns med i denna version. Läs mer om detta och våra andra nyheter nedan.

Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 9 december 2020.
 NY TILLÄGGSTJÄNST

Ny marknadsplats för sociala medier
I denna version lanserar vi en ny marknadsplats för sociala medier. På sidan Marknadsföring hittar du marknadsplatsen med loggan för Facebook och Instagram. Där kan du starta upp en annonskampanj och i detalj bestämma hur kampanjen ska utformas så att den får bästa effekt. Välj till exempel hur många målgruppsstyrda visningar du vill köpa till kampanjen, var målgruppen befinner sig geografiskt samt vilka bilder och bildtexter som ska visas.

En stor fördel med lösningen är att du på sidan Marknadsföring kan följa hur många visningar och klick till hemsidan som annonsen genererar. Annonsmallen anpassas automatiskt med er logga (hämtas från er Facebook-sida) och mäklarens porträttbild (hämtas från Express Mäklarsystem) men önskar ni använda en helt anpassad mall går det också bra. Kontakta någon av våra säljare på Vitec om du vill beställa tjänsten.
OBS! Arbetar du inom en mäklarkedja och inte ser tjänsten kan det bero på att kedjan har en annan lösning för annonsering i sociala medier.


Läs mer om tjänsten för annonsering i sociala medier här »DOKUMENTNYHETER

Deklarationsblanketter för 2020/2021
Vi uppdaterar i dagarna Express Mäklarsystem med koppling till deklarationsberäkningarna och blanketterna för 2021 års deklaration, dvs försäljningar gjorda under 2020.

Värt att notera i år är att: Uppskovstaket återinfördes den 1 juli 2020 efter att tillfälligt ha varit borttaget från och med den 21 juni 2016. Riksdagen beslutade den 13 maj 2020 om en höjning av uppskovstaket från 1.450.000 kr till 3.000.000 kr i samband med återinförandet.
I beräkningen har därmed ett takbelopp på 3 miljoner kronor i uppskovsbelopp införts vid försäljning efter 30 juni 2020. Så du måste vara medvetna om att beräkningen blir olika beroende på datum under samma år.

Ny kortare objektsbeskrivning för kommersiella
Vi har nu tagit fram en ny och kortare variant av objektsbeskrivningen för kommersiella fastigheter. Den innehåller även en kort sammanställning av vissa nyckeltal som till exempel hyresintäkter, driftskostnader, driftsnetto mm. Det går att välja till en förstasida om man så önskar, samt välja bort olika delar.

Dokumentet “Kredituppgifter - förfrågan” byter namn till “Förfrågan - uppgifter om lån”
Anledningen till att vi bytt ut namnet i dokumentlistan och rubriken i själva dokumentet är att vissa banker reagerat på att ordet “kredituppgifter” kan tolkas på ett annat vis inom bankvärlden. På detta sätt ska ingen missförstå.

Köpehandlingar
Som regel använder mäklaren sig av en frågelista, men det har visat sig att vissa ibland inte gör så. Därför har vi valt att belysa den texten i avtalen (i redigeringsläge, syns inte i utskrift). OM man i undantagsfallen inte har en frågelista, kan man nu med ett klick på en knapp ta bort meningen, och man glömmer nu förhoppningsvis inte att justera saken i köpehandlingen i dessa fall.

Hembud - Avstående
Vi har idag två olika handlingar för hembud, en som är ett erbjudande/hembud till markägaren om att återta arrendet mot ersättning och ett som är ett avstående från detta.
Vi har nu valt att förtydliga vilken fastighet som avses i den handling där markägaren avstår från erbjudandet i hembudet .

Titel
I dokumenten har vi hittills valt att skriva ut titlarna med gemener, men efter återkoppling från er kunder så har vi nu gått över till att skriva ut titeln precis som ni har valt att skriva in den i systemet. CRM

Automatiskt utskick för slutpriset på ett objekt
Vi har lagt till ytterligare ett automatiskt utskick för att kommunicera ut slutpriset på en bostad. För att utskicket ska göras krävs som grundregel att parterna godkänt att slutpriset kan lämnas ut och att det är markerat i Express för minst en marknadsplats, att det finns ett slutpris, att objektet har status såld, att det finns minst en köpare samt en kontraktsdag alternativt en tillträdesdag som dessutom är passerad. Det går också att ställa in så att utskicket skickar ett annat meddelande om någon av parterna inte godkänt att slutpriset lämnas ut.

En viktig detalj är inställningen för vilka som ska få utskicket. Du kan välja antingen att alla spekulanter med vissa spekulantstatusar ska få det eller så kan du välja att utskicket ska vara kopplat till en specifik leadskälla som du lägger upp och döper t ex till ”Bevakar slutpriset”. Gör du på det sättet blir det bara de som anmäler intresse för slutpriset via hemsidan som får meddelande. Då är det också viktigt att leadet skickas med rätt metod i Express Connect så att den bostad som avses pekas ut.


Läs mer om den specifica metoden som man måste använda sig av här >>
Läs mer om Express Connect här >>

Uppföljning av kundmöten med värdering och tjänster
Vid uppföljning av kundmöten kan du nu välja att skifta från försäljningsuppdrag till värderingsuppdrag och i samband med det ange värdet och arvodet som fast provision. Vid uppföljningen kan du nu också enklare starta upp tjänster på kunden eller ändra på en redan startad tjänst.


RAPPORTER

Förbättringar i Benchmarking-rapporten
Benchmarking-rapporten har fått nya kontroller för datumintervallet så att du kan göra fria datumurval om du till exempel vill se data för en vecka. Ett nytt filter för objekttyp har även lagts till. Men de stora förändringarna är kolumner för kundmöten mot budget i rapporterna för budgetuppföljning samt kolumner för uppdrag i rapporterna för nyckeltal. MISSADE DU HÖSTENS POPULÄRA UTBILDNINGAR?
- INGEN FARA, HÄR KAN DU SE DEM I EFTERHAND!

Under den gångna hösten har vi genomfört ett antal välbesökta online-utbildningar. Dessa finns inspelade för dig som inte hade möjlighet att deltaga. Utbildningarna har olika teman:
- Ny användare i Express
- CRM
- Assistenten
- Projekt

Du hittar alla dessa inspelningar via länken nedan. Här fyller vi på med vårens kommande utbildningar - håll koll på denna sida!


Länk till inspelade utbildningar »NÄSTA VERSION
Nästa release av Express Mäklarsystem är planerad till mitten av januari 2021. Vi informerar som vanligt om innehållet via våra nyhetsbrev. 


PRODUKTSUPPORT

Kontakt
Välkommen till vår Produktsupport. Här ger vi dig support på våra produkter och tjänster. Vi har öppet vardagar kl. 08.00-17.00. Undantag dag före röd dag då vi stänger växeln kl. 12.00. Du når oss via telefon eller direkt via webben.

TELEFONÖPPET I JUL 
21 december Kl 9-16
22 december Kl 9-16
23 december Kl 9-15
28 december Kl 9-16
29 december Kl 9-16
30 december Kl 9-16
4 januari Kl 9-16
5 januari Kl 9-12
7 januari Kl 9-16
8 januari Kl 9-16
Lunchstängt 12-13 alla dagar ovan

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar