Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Version 2020.8


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.8
Vi fortsätter arbetet inom dokumentområdet och har gjort både grafiska förbättringar och dokumentuppdateringar. Inom CRM har vi bland annat förbättrat rapporten. Några viktiga nyheter gällande nyproduktion och statusar finns med i denna release, liksom en förändring för utlandsobjekt som annonseras på Idealista.
Läs mer om detta och våra andra nyheter nedan.

Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 11 november 2020.
 DOKUMENTNYHETER

Grafiska förbättringar
För att förenkla och förtydliga för användaren har vi bytt ut och lagt till ett antal grafiska komponenter och ikoner på flera ställen i Express Mäklarsystem, bland annat på sidan Dokument, och i redigeringsläget på dokumenten. Vi har också lagt till så kallade "tooltips", text som visas när du för musen över knappen/funktionen. Där kan du läsa mer om vad en viss funktion egentligen gör för något. Vi har även lagt till möjligheten att byta ut sidfoten eller logotypen. Detta är särskilt användbart för dig som förmedlar nyproduktion och lägger in producentens avtal. Här vill du troligen ha producentens logotype och sidfot, så att det är tydligt vem avtalen kommer ifrån.

Du byter logotyp genom att klicka på den i dokumentet, då ges möjlighet att ladda upp en bild i själva dokumentmallen. Du gör på ungefär samma sätt med sidfoten. Här kan du också välja antalet kolumner och skriva in den text du vill ha. Du kan när som helst växla tillbaka till din ordinarie sidfot genom att klicka på ikonen som föreställer en länk.


Fullmakt - intag ( tidigare Mäklarfullmakt)
Denna fullmakt fanns tidigare som en bilaga till Vitecs numera borttagna förmedlingsuppdrag, och har varit väldigt efterfrågat. Fullmakten gäller endast insamling av uppgifter om objektet, så att du slipper att skicka med förmedlingsuppdraget. Vi har nu gjort om dokumentet som ett fristående Smartdoc, du kan alltså även kan lägga in det i ditt intagspaket.


Budhistorik
Ibland kan det bli mer än en budgivningsomgång på ett objekt, till exempel om köpet går tillbaka eller då någon inte står fast vid sitt bud. Mäklaren har dock krav på sig att för parterna redogöra för alla bud som inkommit under förmedlingsuppdraget, alltså inte bara den senaste budgivningsomgången.
Fram tills nu har man därför varit tvungen att först skriva ut dokumentet Budhistorik innan man startade om budgivningen, för att kunna redovisa de buden mot kund. Det vi nu har gjort är att alla budomgångar sparas och visas i samma dokument, fast under en egen rubrik. På så sätt blir ert arbete lite enklare, och det är dessutom mindre risk att man missar att ta med tidigare bud. Om det är så att du startat om en budgivning av mer tekniska skäl, till exempel för att något gått fel vid inmatningen eller liknande, så kan du naturligtvis radera de buden direkt i dokumentet med ett klick. Det viktiga är att protokollet återspeglar alla faktiska bud, inte den eventuellt felaktiga inmatningen.


Tilläggsklausuler
För vissa användare visades tidigare en kategori med tilläggsparagrafer som har hette ”Mäklarsamfundet”. Dessa är nu borttagna eftersom de är gamla. De som finns kvar ligger under ”Branschgemensamma”. Eventuella egenskapade texter påverkas inte av detta.


Värdeutlåtande
Vi har gjort några generella förbättringar av hanteringen, du kan till exempel dölja hela sektionen med driftskostnader med ett klick, om du inte vill ha med den.
För gårdar har vi även lagt till inhämtning av ekonomibyggnader till dokumentet eftersom dessa ofta representerar ett stort värde och blir därmed viktiga för värderingen av objektet. CRM

Förbättringar i CRM-rapporten
Vi har gjort ett antal mindre förbättringar i CRM-rapporten. Först en möjlighet att välja enbart vanliga tips eller enbart automatiska tips. Vi har lagt till nya urval för borttagna tips eller leads, och till sist en justering vad gäller urvalet. Urvalet "Obehandlade" visade tidigare även tips eller leads som skulle omfördelas. De tipsen/leadsen finns nu enbart i urvalet "Att omfördela".

Aktivt val av objekttyp för kundmöten, tips och leads
För kundmöten, tips och leads som kopplas till helt nya objekt har vi ändrat så att bostadsrätt inte längre är den förvalda objekttypen. För att man inte i farten ska missa att välja rätt objekttyp så måste du nu göra ett aktivt val för att komma vidare. UTLAND

Gemensamt konto för Idealista
För kontor inom en mäklarkedja som vill samannonsera på Idealista finns nu möjlighet till det. Gå till Inställningarna, Marknadsföring och välj överst om ni ska ange kod för Idealista eller om ni istället ska dela kod och i så fall med vilket kontor.

För det kontoret som anger Idealista-kod har vi dessutom gjort det möjligt att visa upp ett annat kontorsnamn och andra kontaktuppgifter. Fyller man inte i dessa så används precis som tidigare uppgifterna från kontoret.


NYPRODUKTION

Nya statusar på ett projekt
För nyproduktion har vi i denna release gjort två viktiga förbättringar. Vi har lagt till ytterligare statusar på projektet för att man ska kunna arbeta förberedande inför ett uppdrag med statusar som Under intag, Uppdrag och Inget uppdrag. När det gäller dokumentmallar har vi dessutom i denna version gjort det möjligt att skapa mallar med logotype från producenten och även justera sidfoten så att man får en anpassad sidfot enligt önskemål från en producent.


RAPPORTER

Provision som ny kolumn objekthistoriken
Vi fortsätter att förbättra rapporterna i Express Mäklarsystem och har denna gång lagt till kolumner för provision i rapporten för objekthistorik. Vi har även gjort ett filter för arkiverade objekt så att du kan välja att ha med eller inte ha med arkiverade objekt. Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar