Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Mäklarsystem, Version 2020.7


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.7
I denna release släpper vi bland annat möjligheten att hantera flera taxeringsenheter på en fastighet. En rad dokumentförändringar har gjorts. Vi har också infört en ny hantering av bestånd (flera sammanhållna kommersiella fastigheter). Vi har lagt till två nya rapporter. Inom CRM har vi jobbat vidare med automatiska utskick samt inställningarna för intagskällor. Läs mer om detta och våra andra nyheter nedan.

Nyheterna finns tillgängliga från och med tisdagen den 13 oktober 2020.
 DOKUMENTNYHETER

I denna release finns följande nyheter:
• Köpbevis är omgjort till smartdoc (för att få tillgång till ny funktionalitet som t ex dokumentpaket).
• Kvittens handpenning är omgjort till smartdoc.
• Dokument har anpassats för att hantera flera taxeringsenheter.
• För bostadsrätter har vi lagt till ett hyreskontrakt för andra hands-uthyrning.
• Dokumentet för ID-kontroll på distans (sker via BankID), har uppdaterats med ny text efter ett nytt ställningstagande av hur reglerna ska tolkas.
• För att undvika misstag kommer systemet nu att påminna om att inte annonsera sådant som innehåller personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. Detta sker via en skylt som visas när ni annonserar ett dokument.
• Vi har tillsammans med förbunden valt att åter visa “Köpekontrakt - Tomt” tillfälligt, till dess att det tagits fram en ny Branschstandard. På så vis slipper mäklaren att anpassa köpekontraktet för villa.
• På samma sätt som ovan så låter vi “Upplåtelseavtal - ej nyproduktion” ligga kvar tillfälligt.
• Vi har beslutat att återigen visa infobladet “Info - försäljningen”.
• Vi har gjort förbättringar i diverse dokument avseende hantering av datum för underskrift. T ex dokument som parterna först skriver under, men som sedan skickas till exempelvis en bostadsrättsförening för underskrift.
• Vi har dessutom gjort ett flertal mindre förbättringar och rättningar för att underlätta ert arbete, även för kommersiella objekt. TAXERING

Flera taxeringsenheter
Nu finns det möjlighet att lägga till flera taxeringsenheter på en fastighet. Flera taxeringsenheter kan bli aktuellt exempelvis om det förekommer olika ändamål, skatteplikt eller ägarförhållanden för skilda delar av fastigheten. 
KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Bestånd för kommersiella fastigheter
För kommersiella fastigheter som säljs ihop med en eller flera andra fastigheter finns nu ett sätt att hålla samman objekten i ett så kallat bestånd. På sidan Affären finns en ny sektion för Bestånd där du enkelt kan koppla ihop objekt och på det viset skapa en grupp av fastigheter. Förutom på sidan Affären ser du även överst på översiktssidan om en fastighet ingår i ett bestånd. Längst ner till vänster på översiktssidan finns dessutom uppställningen med övriga objekt som ingår i beståndet med en klickbar dokumentsymbol. Via den tar du dig direkt till dokumenten på respektive fastighet.

RAPPORTER

Nya rapporter
I denna release har vi två viktiga nyheter vad gäller rapporterna i Express Mäklarsystem. Dels har vi lagt till en ny rapport för objekthistorik där man kan se vilka objekt som hade en viss status under en viss period. Det ger möjlighet att svara på exempelvis hur många ”Kommande” som annonserades en specifik månad, och med vilket försäljningssätt.
Dels har vi byggt vidare på uppdragsrapporten så att den även ska kunna användas för att få en överblick på aktiviteter som till exempel visningar och budgivningar. De nya vyerna för visningar och budgivningar har kolumner för antal visningar, antal budgivare, antal bud osv. Som vanligt när det gäller rapporter finns särskilda rättigheter som styr vilka användare som ska se vilka rapporter. 
CRM

Uppdragsrelaterade automatiska utskick med sms
Nu finns möjlighet att bestämma om ett uppdragsrelaterat automatiskt utskick ska ske med sms eller med e-post. Du kan även ställa in så att utskicket görs med e-post om det finns en e-postadress och annars med sms och tvärtom. För händelser som visning och kundmöte där det finns en starttid kan du numera ställa in så att utskicket sker ett visst antal timmar före eller efter händelsen.

Nytt automatiskt utskick för integritetspolicy
Vi har lagt till ett nytt automatiskt utskick för att löpande informera om företagets integritetspolicy när nya kunder registreras i Express. Utskicket är framtaget för att avlasta mäklaren genom att automatiskt skicka ut information och fylla i datumet för info/samtycke. Du kan välja om utskicket ska göras enbart för kontakter som tillhör ett eller flera specifika kontor. Anger du inget kontor alls görs utskicket för alla kontakter.

För att en nyregistrerad kontakt ska få utskick krävs att de är privatpersoner, att de saknar datum för info/samtycke samt är registrerade de senaste 30 dagarna. Det sista kriteriet med upp till 30 dagar gör att e-post och mobilnummer kan matas in i systemet med lite eftersläpning utan att kontakterna missas av det automatiska utskicket.

Observera att mallarna som föreslås som standard för utskicket kan behöva anpassas för att passa era behov och för att länka till rätt sidor hos er.

Rättighetsinställningar för intagskälla
För er som arbetar med intagskälla finns två nya rättighetsinställningar under sektionen för objekt. Man kan antingen dela ut rättigheten att ändra intagskälla generellt för de objekt som användarna har skrivrättigheter till, eller en mer begränsad rättighet att enbart ändra intagskälla på egna objekt med status kundbearbetning. I det senare fallet blir intagskällan låst efter att objektet får en högre status och kan då bara ändras av användare med mer rättigheter.


LOKALER

Ny objekttyp: Lokaler
Lokaler för försäljning finns nu som ny objekttyp i Express Mäklarsystem. Observera att för denna objekttyp måste du fylla i sektionen “Sammanställning av areor” för att ange och visa uppgifter om area mm.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar