Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Mäklarsystem, Version 2020.6


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.6
I denna lite större release släpper vi en rad nyheter och vi har även jobbat med en förbättrad användarupplevelse. Flera nya smartdocs har lagts in. CRM-funktionerna har utökats och vi har nyheter även för Kommersiella fastigheter och Nyproduktion. Det finns nu också en ny rapport i Express med data från Beslutsstöd. Slutligen informerar vi även om några av de nya tjänster som är på väg in.

Läs mer om dessa och våra andra nyheter nedan.

Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 2 september 2020.
 FÖRBÄTTRAD ANVÄNDARUPPLEVELSE

Huvudmenyn går att nåla fast
För att minska antalet klick har vi gjort det möjligt att nåla fast huvudmenyn. Den blir då lite smalare och visas med enbart symboler och en grå bakgrundsfärg. Nålen för att fästa huvudmenyn ligger längst ned till höger i menyn och vill du ha tillbaka det gamla utseendet klickar du bara på menysymbolen längst upp till vänster i Express och sedan på nålen. Då fungerar menyn precis som tidigare.

Förbättrad budhistorik på objektöversikten
Listan med bud på översiktsidan på ett objekt presenteras nu som en enkel lista med rader (istället för kort) för att man lättare ska kunna utläsa i vilken ordning buden lagts. Dessutom har vi lagt till datum och tid för när buden registrerades. 


DOKUMENT

Utgående dokument har nu tagits bort
Som vi tidigare har informerat om har Fastighetsmäklarförbundet (FMF) och Mäklarsamfundet kommit överens om en gemensam uppsättning juridiska dokument. Dokumenten har sedan version 2020.1 varit märkta med etiketten ”Branschstandard” och Vitecs motsvarande dokument med ”Utgående”. Med denna release tas de utgående dokumenten bort från listan med dokumentmallar så att man inte ska kunna skapa nya.

Observera att flera av dokumenten kommer att ha ett helt eller delvis nytt namn.
Exempel på sådana dokument är:
• Förfrågan till förening som ersätts med Förfrågan - med anledning av försäljning
• ID-kontroll som ersätts med Kundkännedom
• Uppdrag upphör ersätts med Uppsägning förmedlingsuppdrag
• Uppdragsavtal ersätts med Förmedlingsuppdrag

Tänk även på att det då och då släpps uppdaterade dokument som ersätter gamla och att uppmärkningen Utgående därför kan förekomma i andra sammanhang. Se mer om det i nyheten nedan.

Flera nya smartdocs
Intagsblanketten finns nu som smartdoc för bostadsrätt, villa, fritidshus, och tomt.

Även dokumenten Redovisning handpenning och Redovisning handpenning betalningsmeddelande är nu omgjorda till smartdocs. Det innebär att de gamla dokumenten markeras som utgående och kommer att fasas ut längre fram i höst. CRM

”Shark tank” och automatiska tips
För er som arbetar med automatiska tips har vi nu justerat så att dessa tips skickas till kontoret i första hand istället för kontorets primära tipsmottagare. Det innebär dels att den primära tipsmottagaren avlastas med att fördela de automatiska tipsen men också att de automatiska tipsen inte längre landar i översikten på CRM-sidan utan i ett nytt särskilt urval som vi valt att kalla för ”Shark tank”. Meningen med Shark tanken är att alla på kontoret ska kunna hugga på det som ligger där utan att det skymmer andra inkommande tips och leads som i många fall är högre värderade eller mer brådskande att ta tag i.

Shark tanken är inte enbart användbar för automatiska tips utan kan även användas för vanliga tips och leads samt återkomster som man väljer att tilldela ”Kontoret”. Om man exempelvis lägger en återkomst på ett kontor kommer den att bli synlig i Shark tanken men så fort den tilldelas en användare uppträder den som tidigare i översikten samt i urvalen för just återkomster.

Notera att startsidan i Express inte räknar upp exempelvis tips som ligger i Shark tanken utan där kommer det stå det antalet som är mäklarens egna tips. Men precis under, i lite mindre text visas antalet tips som ligger i Shark tanken och den texten går att klicka på för att komma direkt till det urvalet på CRM-sidan.

Arkivering av tips och avbokning av kundmöte
Vi har sedan tidigare begränsat möjligheterna att helt radera kundmöten och nu inför vi samma logik i systemet även för tips och leads. För kundmöten finns alternativet att helt ta bort händelsen, men bara om man har fullständiga rättigheter och för tips och leads kan man enbart arkivera tipset eller leadet. I båda fallen krävs att användaren anger en orsak till arkiveringen, t ex att tipset är felaktigt för att man ska kunna gå vidare och spara.

Bakgrunden till förändringen är att man inte vill att t ex tipstävlingar ska påverkas om mottagaren väljer att radera tipsen. Observera att man just nu inte kan få fram arkiverade tips, leads eller kundmöten i Express utan tillsvidare enbart via Connect.

Mer information i "Ditt bostadsvärde" och "Slutpriser i området"
De båda tjänsterna för kontakter ”Ditt bostadsvärde” och ”Slutpriser i området” har fått uppdaterade e-postmallar med mer matnyttig information om de försäljningar som skett i området. För både villor och bostadsrätter tillkommer nya kolumner för kontraktsdagen och pris per kvadratmeter. För bostadsrätter tillkommer dessutom en kolumn för föreningens namn. Tänk på att om ni gjort anpassningar i mallarna, t ex för att ”branda” med egna färger behöver mallarna ses över om ni vill ha in de nya kolumnerna. Ta i så fall kontakt med den som brukar hjälpa er med att anpassa e-postmallarna.

Ny möjlighet för utskicksmallar vad gäller publika visningar
Vi har tillfört en ny möjlighet att utforma utskicksmallar olika beroende på om en visning är publik eller ej dvs om man valt att visningen ska synas på internet. På det sättet kan man ha en text i en e-post eller sms-mall som bara informerar om en kommande visningstid om den är publik. Tänk på att utskicksmallar och särskilt då för e-post kräver ganska mycket teknisk kunskap och att man bör vända sig till en webbutvecklare om man vill göra anpassningar i sina mallar. KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Bolagsöverlåtelser
På sidan affären på kommersiella fastigheter har vi lagt till sektionen Bolagsöverlåtelse för att underlätta beskrivningen av försäljningsupplägget då man säljer en fastighet via ett bolag. Det man gör är att klicka i om man vill att överlåtelseobjektet ska vara ett eller flera bolag. Man kan sedan skriva en intern anteckning om upplägget och därefter lägger man till vilka bolag som är överlåtelseobjekt samt vilka eventuella dotterbolag som finns med i bolagsstrukturen. På dokumentet Bolagsavtal framgår sedan under Bakgrund vilka bolag som ingår i överlåtelsen.


NYPRODUKTION

Omarbetad sida för bostäder i ett projekt
Den gamla sidan Objekten i ett projekt har fått ett ordentligt ansiktslyft och är nu omdöpt till Bostäder och ligger som tredje flik i ordningen efter Beskrivningar. När man markerar en rad i cirkeln längst ut till vänster tänds verktygsraden upp för att markera alla rader i listan eller för att arbeta med gemensamma eller unika egenskaper. Det finns en dropdown för att filtrera bostäder med en viss status men det bästa av allt är en ny kolumn där man kan utläsa om objektet även är annonserat som successionsobjekt på Hemnet samt en möjlighet att filtrera fram enbart dessa bostäder. 


BI (BUSINESS INTELLIGENCE)


Benchmarking - Ny rapport i Express med data från Beslutsstöd

Rapporterna i Express får nu ett tillskott från produkten Beslutsstöd och i detta släpp handlar det om rapporter för budgetuppföljning av provision och antal sålda samt nyckeltal på både kontorsnivå och för varje enskild mäklare. Benchmarking hittar du under Rapporter i huvudmenyn om det finns åtkomsträttigheter för din användare.


Tanken är att vi över tid ska göra så att fler och fler rapporter från Beslutsstöd blir tillgängliga inifrån Express och i denna release har vi börjat med några av de rapporter vi ser är extra mycket använda. På lite längre sikt kommer vi att släcka ned delar i Beslutsstöd som man enklare kan komma åt via Express.ÖVRIGA NYHETER


Connectmetod för köparens bank

I förra versionen släpptes en möjlighet att lägga in köparens bank i samband med att man fyllde i uppgifter om tillträdet på sidan affären. Syftet är att mäklarföretag med banksamarbeten enklare ska kunna samla in statistik om köparens val av bank. I denna version har vi byggt stöd för att hämta ut datan via Connect.


Våning till Hemnet

Den våning som en lägenhet ligger på förs nu över till Hemnetannonsen.


Högre upplösning på kartan från Lantmäteriet

För att tomtkartan som kan laddas ned som en bild från lantmäteriet ska göra sig bättre i tryck har vi nu ökat upplösningen för den.


FLER NYHETER PÅ VÄG IN
Express Mäklarsystem är Sveriges ledande affärs- och CRM-system för fastighetsmäklare med över 4 000 användare. Systemet utvecklas ständigt och i höst utökar vi funktionaliteten med flera nyttiga tjänster inom olika områden. Nedan berättar vi kort om några av alla nyheter som är på väg in. Ytterligare information kommer under hösten.


TRYGGARE BUDGIVNING

Vi inför ett nytt smart budgivningsverktyg som kopplar ihop bostadsspekulant, mäklare och bank med ambitionen att verifiera identitet och lånelöfte. På så sätt erbjuds en tryggare och smidigare bostadsaffär för alla parter. Budet kan på ett säkert och certifierat sätt kopplas samman med en köpare som i sin tur kan styrka sitt lånelöfte via en säker koppling till banken. Detta minskar risken för oseriösa budgivare, problem med finansiering senare i processen samt sparar administrationstid inför kontraktsskrivningen.


Fördelarna med tjänsten är alltså många. Budgivaren legitimerar sig med mobilt BankID och lånelöftet verifieras samtidigt vilket är en stor vinst för dig som mäklare. All hantering sker i Express Mäklarsystem och din grafiska profil visas i gränssnittet för budgivaren. 


EXPRESS VISNINGSAPP EFFEKTIVISERAR VISNINGSUPPFÖLJNINGEN Med nya Visningsappen blir det enklare att samla in kontaktuppgifter från spekulanter vid visningar, t ex via en läsplatta eller mobiltelefon. Du eller spekulanten knappar in uppgifterna, som landar rakt in i Express Mäklarsystem. Du slipper manuellt efterarbete och spekulanten får direkt ett välkomst-SMS med länk till objektet.
Efter visningen skickas ett smart SMS ut automatiskt. Spekulanterna kan med ett enkelt knapptryck svara om de är intresserade av bostaden. SMS:en är anpassade så att ert företags logga och färger används.

Svaren från spekulanterna sammanställs i realtid i Express Mäklarsystem. På så sätt ser du direkt vilka deltagare som svarat att de är intresserade av bostaden. Det blir därmed enklare och snabbare att följa upp och komma igång med budgivningen. 


ANNONSERA OBJEKT I SOCIALA MEDIER - HELT UTAN HANDPÅLÄGGNING
Under hösten kommer vi att lansera en fullt integrerad tjänst, som gör det möjligt för dig som mäklare att snabbt skapa objektannonser för till exempel FaceBook, Instagram etc - utan manuell hantering.

Varje mäklarföretag erbjuds unik design på annonsmallarna. Annonsen når ut i målgruppen i samma sekund som objektet publiceras. Tjänsten har stöd för automatiska grafiska lager på annonsbilderna som t ex logotyp, board, splashar mm. Även resultatrapportering ingår - du ser enkelt direkt i Express hur många annonser som exponerats eller klickats på. Tjänsten sparar otroligt med tid då annonserna skapas helt utan manuellt arbete.Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar