Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Säljstöd, Version 2020.5


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.5
I denna release släpper vi bland annat designförändringar på objektsidorna som både sparar klick och därmed tid. Ny design för Projekt underlättar kundbearbetningen av nyproduktionskunder. Inställningarna för automatiska utskick har förfinats och vi har lagt till en ny datakoppling samt en ny Connect-metod. Dessutom har vi några dokumentförändringar. Läs mer om detta och våra andra nyheter nedan. 

Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 10 juni 2020. Uppdaterad design på objektsidan
Objekten har fått ett nytt fräschare utseende med ny menyrad överst på alla sidor istället för en dropdownmeny med alla undersidor. Sidorna har också ändrat ordning i nya menyraden så att de sidor som används mest och som kommer tidigt i arbetsflödet placeras längre till vänster i ordningen. För nya användare blir det lättare att hitta till de övriga sidorna på objektet och vi minskar antalet klick för att nå dit du vill. Adressen visas med större text så att det blir lättare att se vilket objekt du är inne på. Dessutom visas funktionerna som tidigare låg under Utför-menyn direkt på sidan ovanför nya menyraden så att även dessa blir mer lättillgängliga.Uppdragsrelaterade automatiska utskick
De uppdragsrelaterade automatiska utskicken har fått ny inställning för objekttyp så att man kan ställa in om utskicket enbart ska gälla för exempelvis bostadsrätter eller enbart villor etc. Vi arbetar även med att göra det möjligt att skicka uppdragsrelaterade automatiska utskick med sms och räknar med att det arbetet snart blir klart och att det kommer med i releasen i augusti.

Nyproduktion - ny spekulant- och köparsida
Projekt har fått nya bättre anpassade sidor för att bearbeta spekulanter och köpare. Sidorna har en ny design med listor för att skapa en bättre överblick över den stora mängden spekulanter som man behöver bearbeta i ett projekt. Sidan Spekulanter har fått ett nytt namn och heter nu istället Intressenter och innehåller en hel del nyheter för att förenkla arbetet med uppföljningen, bl a:
- Ny spekulantstatus “Fortsätt bearbeta” med lägen för “Följ upp”, “Inget svar” och “Uppföljd”
- Möjlighet att se och skapa återkomster direkt från listan
- Anteckning synlig i listan

Notifiering av leads med adress
Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att det finns en möjlighet att skicka in leads via en intresseanmälan på webben där leadet innehåller en koppling till en bostad. Detta kan t ex användas om man har ett formulär på webben för kunder som vill veta slutpriset. Vi har gjort en liten justering av den notifiering som visas i Express så att det framgår vilken adress leadet avser. Det kan då se ut ungefär såhär:
Nytt lead på Götgatan 10 - Jag vill bevaka slutpriset, …

Connect-metod med begränsad dubblettsökning
För de utlandskontor som inte vill att en intresseanmälan ska dubblettsöka annat än i det egna kontorets kontakter finns nu en särskild metod för intresseanmälan som löser det behovet. Det innebär att metoden inte söker efter kontakten i några andra kontor än det som man skickar in med och därmed istället lägger upp kontakten på nytt som en dubblett om den finns sedan tidigare fast tillhör ett annat kontor. Tanken är att man då ska kunna undvika situationer där flera kontor rycker och drar i samma kontakt i systemet och eventuellt skriver över varandras data.

Datakoppling för objektets slutpris
Vi har lagt till ytterligare en datakoppling för objektets slutpris som kan användas i e-post eller sms-mallar för meddela slutpriset till en kund.

Köparens bank
För mäklarföretag som har ett banksamarbete kan det vara intressant att få in uppgifter om köparens bank. Vi har därför lagt till ett inmatningsfält för att ange detta på sidan Affären under Tillträde. Observera att fältet och listan med banker på sidan Affären enbart är synlig om man lagt in färdiga alternativ för Köparens bank under Inställningarna i Express. Till nästa version kommer vi även att göra det möjligt att hämta ut statistik för detta via Connect. DOKUMENTNYHETER

Uppmärkning av dokument
Som vi tidigare informerat om så har branschförbunden beslutat sig för att ha en gemensam uppsättning juridiska dokument för svenska fastighetsmäklare.
I ett tidigare utskick informerade vi om följande:

- Under Q1 2020 kommer samtliga Express Mäklarsystem-kunder att få tillgång till de nya dokumenten. De kommer i Express att markeras med "Branschstandard". Vitecs motsvarande dokument kommer att markeras med "Utgående". Övriga dokument som inte berörs av ovanstående kommer kort och gott att markeras med "Vitec".
- Från 1:a juli 2020 kommer de utgående dokumenten inte längre att finnas som valbara alternativ i Express Mäklarsystem (redan skapade dokument finns naturligtvis fortsatt kvar på objekten).


Med anledning av semestertider så väljer vi att låta de utgående dokumenten vara kvar till och med ordinarie releasen av Express Mäklarsystem den 24 augusti .

Nya dokument 
Skuldebrev – Att användas vid vissa överlåtelser.
Spekulantlista – Kompakt: En kompaktare version av spekulantlistan för de som önskar få plats med fler personer på en sida. Men i gengäld så fylls inte lika mycket information i, för att hålla det till en person per rad.

Förbättring av förmedlingsuppdraget
Vi har nu lagt till en knapp för val för transportklausul i förmedlingsuppdraget, vid byte av fastighetsmäklare. I utgångsläget är denna klausul dock dold. TAMBUR - TILLTRÄDESPORTALEN
Tambur är en portal som förenklar och effektiviserar administrationen i samband med bostadsköp. I portalen Tambur samlas den information och kommunikation som behöver utbytas mellan banker och mäklare inför tillträdet. Tjänsten är digital och kan använda när som helst på webben. Alla registrerade mäklare och banker har rätt att använda tjänsten.

150 000 tillträden årligen berörs. 7000 registrerade mäklare, alla mäklarassistenter och 26 000 banktjänstemän kommer att ha åtkomst till tjänsten, som har utvecklats av UC tillsammans med 7 bolånebanker och 2 mäklarorganisationer. Vitec Express är ett av flera mäklarsystem som kommer att integreras med Tambur. 

Status Mäklarsystemintegrationen
På UC/Tambur jobbar man aktivt med att göra bostadsaffärer enklare och säkrare. Nya funktioner lanseras kontinuerligt för att göra arbetsmomenten i Tambur så smidiga som möjligt. Tambur har fått många frågor om när integrationen kommer att lanseras.

Tambur meddelar att för närvarande befinner sig utvecklingen av integrationen i slutfasen och en pilot med FasIT kommer att genomföras inom kort med riktiga bostadsaffärer. Efter genomförd pilot och utvärdering så välkomnas andra mäklarsystemleverantörer att ansluta sig till Tamburs integration tidigast efter sommaren.

- Tambur kommer att hålla er uppdaterade med den senaste informationen om integrationen och annan funktionalitet i Tamburs månatliga nyhetsbrev som sänds ut till alla Tamburanvändare, säger Jonas Ben Larbi, Project Manager vid Tambur.
 

Länk till att läsa mer »


NÄSTA VERSION 
Nästa release av Express Mäklarsystem är planerad till 24 augusti 2020. Vi informerar som vanligt om innehållet via våra nyhetsbrev. 


Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar