Nyhetsbrev Express Mäklarsystem, Version 2020.2


NYHETER I EXPRESS MÄKLARSYSTEM, VERSION 2020.2
I denna release har vi bland annat satsat på design och användarvänlighet, vilket du kommer att märka på flera ställen i systemet. Vi har fortsatt våra förbättringarna inom dokumentområdet. Vi har tagit ytterligare några steg framåt i vår CRM-funktionalitet men även arbetat med att förbättra verktygen för administration av användare och kontor. Alla nyheter presenteras nedan, läs gärna igenom innehållet.
Nyheterna finns tillgängliga från och med onsdagen den 4 mars 2020. 
GRÄNSSNITT OCH ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ny design
I denna version har vi uppdaterat designen på flera ställen i systemet. Ikonbiblioteket har uppdaterats till senaste versionen och det får genomslag på nästan alla sidor. Design och upplägget på CRM-sidan har omarbetats en hel del för att tillgodose flera önskemål och underlätta arbetet med CRM-uppgifterna. Mer om det i nyheten nedanför. Du upptäcker förbättrad design även i kalendern och Inställningarna som dessutom fått en sökfunktion för att hitta rätt inställning. I kalendern visas de händelser som är synkroniserade från Outlook med en lite mörkare blå färg istället för den tidigare gröngula färgen.

Nya listor
Vi arbetar även på en förbättrad listkomponent som i denna version ersätter flera listor i systemet och framöver kommer ersätta bl a kontakt- och objektlistorna. I denna version ser du nya listkomponenten bl a i listan för användare och kontor och om man via supersöken går till “visa fler”. En trevlig finess i just den listan är att man kan skifta mellan traditionell lista, kortvy och ett helt nytt kartläge så att man t ex kan se alla bostäder i det aktuella urvalet på kartan.

Vi har även åtgärdat så att listutskriften för objekt får plats med 5 st objekt per sida.


Markera och kopiera
All text går att markera och kopiera. Särskilt efterfrågat har varit att markera och kopiera texter för skickade SMS från händelseloggen.

Kontaktöversikten
CRM-sektionen på kontaktöversikten ligger nu synlig i den mittersta spalten även om det ännu inte finns några CRM-uppgifter på kontakten.DOKUMENT

Nya och uppdaterade dokument
Klicka på länken nedan för att läsa om nyheter inom dokumentområdet vilka kort summeras nedan.

- Inbyggd säkerhetsvarning när du uppdaterar dokument
- Köpekontrakt Gård finns nu som smartdocs
- Likvidavräkningen är omarbetad, mer info finns via länken nedan
- Uppdaterad cashflowkalkyl
- Döljknapp för decimaler finns nu i ett antal dokument
- Några övriga rättningar har gjorts

Läs om dokumentförändringarna här »
CRM

Förbättrad CRM-sida
CRM-sidan har fått ett ordentligt ansiktslyft och den nya designen innehåller flera olika förbättringar som gör det lättare att få en bra överblick och arbeta effektivt på sidan.
En viktig förbättring är att de olika delarna i CRM-rutan mitt på startsidan i Express nu är klickbara och leder in till respektive urval på CRM-sidan. Klickar man t ex på återkomster kommer man till ett urval med enbart obehandlade återkomster etc. På CRM-sidan ligger alla urvalen synliga till vänster på sidan med en siffra intill varje urval som berättar om antalet tips, leads, kundmöten etc. För varje urval visas en beskrivande text upptill på sidan om vad urvalet visar, t ex “Tips jag skickat. Från ett år tillbaka”. Flera urval går att visa i både kortvy och listvy. Urvalen som innehåller blandade uppgifter kan dock bara visas i kortvy. Ett exempel på en sådan vy är Aktuella som kan visa tips, leads, kundmöten, återkomster, visningar och tillträden. Observera att CRM-sidan nu fokuserar på en enskild mäklare och på personal som arbetar med att omfördela tips och leads. För användare som har behov av att mer övergripande analysera och följa arbetet med CRM finns istället en ny rapport som erbjuder bättre möjligheter att följa arbetet för ett helt kontor.

Ny CRM-rapport
Vi har lagt till en ny CRM-rapport för att underlätta för användare som har lite mer övergripande ansvar för arbetet med kundvård. För att se rapporten behöver man först sätta rättigheter på användare som har detta behovet och det finns rättigheter på tre nivåer. Med översta nivån ser man data för alla kontor, nivån under det för de kontor man tillhör eller för de kontor som anges i rättighetsinställningen. Med lägsta nivån ser man enbart sina egna uppgifter. Har man ingen av dessa rättigheter så syns inte rapporten alls. Rapporten i sig består av flera listor uppdelade med en flik för varje del av CRM-uppgifterna. En flik för tips, en för kundmöten etc och överst på varje flik finns olika urvalsfilter för att t ex enbart se uppföljningsuppgifter för en specifik användare. Det går bra att arbeta operativt direkt från rapporten dvs man kan klicka upp enskilda CRM-uppgifter och omfördela till nya användare. Varje lista går dessutom att exportera till Excel.

Leads för spekulanter
Leads som skickas in i Express Mäklarsystem i samband med med en intresseanmälan på ett objekt kan sedan ett tag tillbaka innehålla en länk till det objekt som kunden visat intresse för. Det som krävs är att er webbyrå ser till att leadet skickas in med hjälp av en ny Connect-metod som släpptes med mellanreleasen i november. På funktionsytan för ett sådant lead finns en ny rubrik “Intresserad av“ med objektets gatuadress och en länk för att öppna objektet i ny flik.

Urval på sidan Spekulanter
Det är nu även möjligt att filtrera spekulanterna för ett objekt baserat på de leads som respektive spekulant kan ha fått med sig via en intresseanmälan på webben. Observera att det kräver en övergång till en ny connect-metod där man även anger vilket objekt som leadet ska vara kopplat till. Typexempel på sådana leads kan vara “Kontakta mig om objektet” eller “Jag vill bevaka slutpriset”. Ett annat exempel på ett sådant lead som innehåller referens till det objekt kunden visat intresse för är “Bokad på visning” som man får med automatik om man använder Vitecs funktion för Boka visning. Prova att filtrera dina spekulanter på det leadet genom att till vänster på sidan Spekulanter byta flik till Urval och välja det i rulllistan nederst bland urvalsfiltrena.FLER NYHETER

Förbättrade verktyg för användare och kontor
Administrationsverktygen för användare och kontor har blivit uppdaterade med den nya listkomponenten vilket innebär att man kan se både användare och kontor i listvyn vilket ger en bättre överblick när det gäller lite större mängder användare eller kontor. För användare har alla de olika urvalsfiltren placerats ut i överkant på listan för att det ska bli enklare att göra olika urval. Nya filter är “får logga in” samt en ny möjlighet att se vilka användare som saknar rättighetsprofil.

Observera att den nya designen för användarlistan innebär ett lite annorlunda tänk kring hur de olika verktygen presenteras. Tidigare låg flera verktyg synliga som menyalternativ under Utför men nu ligger de istället synliga som knappar med olika symboler upptill på sidan. När det gäller verktyget för att sätta rättigheter på flera användare behöver man först markera en eller flera användare för att knappen ska bli synlig.

För dig som tidigare haft Vitec Mäklarsystem Office finns ytterligare en nyhet i denna Express-version: På listan med kontor finns nu ett urvalsfilter för att se enbart kontor med så kallad licensnyckel, enbart interna företag eller alla om man vill se båda typerna av kontor i samma urval.

Arkivera användare
När man ska arkivera en användare som har kvar objekt med status Uppdrag så finns sedan tidigare en möjlighet att gå till uppdragsrapporten för att se vilka objekt som hindrar arkivering av användaren. Nytt i denna release är verktyg för att byta handläggare eller byta status på flera objekt direkt från uppdragsrapporten. När det gäller handläggare måste en ny handläggare tillhöra samma kontor som objektet och när det gäller statusar så kan man byta till Kundbearbetning eller Inget uppdrag för alla objekt som inte har status Såld.

Utland och provision
Vi har lagt in ett nytt fält för aktuell moms under Provision på sidan Affären för Utlandsobjekt. Momssatsen baseras på det land du matat in under grundinformationen. Denna momssats används sedan i dokument, t ex fakturor och kvittenser.NÄSTA VERSION
Nästa release av Express Mäklarsystem är planerad till 31 mars 2020. Vi informerar som vanligt om innehållet via våra nyhetsbrev. Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar