Effektivare journalhantering med nya Journalstöd

Nu får du ett bättre stöd för mäklarjournalen så att den blir enklare att upprätta. Du blir påmind om journalarbetet under hela försäljningen och flertalet av journalpunkterna klarmarkeras med automatik under arbetets gång. En annan nyhet är att du nu kan klarmarkera, byta datum och användare på flera uppgifter åt gången.

Med den nya funktionen Journalstöd klarmarkeras alltså merparten av objektets uppgifter med automatik. Du bör därför alltid granska och justera datumen innan du skriver ut mäklarjournalen. Journalstödet kan aktiveras eller avaktiveras, detta gör du under Inställningar i huvudmenyn. Journalstödet är förinställt som aktiverat, du måste alltså själv gå in och stänga av funktionen om du inte vill använda den.

Det nya Journalstödet bygger på principen att ett antal journalpunkter/Att Göra-uppgifter klarmarkeras och datumsätts i samband med en viss händelse - till exempel en statusändring.

- Vid statusbyte till "Intaget" föreslås dagens datum som "Uppdragsdatum" om fältet är tomt
- Vid statusbyte till "Till Salu" föreslås dagens datum som Uppdragsdatum" om fältet är tomt
- Vid statusbyte till "Såld" föreslås dagens datum som "Kontraktsdatum" om fältet är tomt


Observera att datumen bara sätts om fälten är tomma - finns det redan ifyllda uppgifter skrivs dessa INTE över. Datumen går att ändra i efterhand.

Notera att du nu kan ändra flera Att Göra-uppgifter/journalpunkter åt gången. Du kan dock inte använda "dra-och-släpp"-tekniken för detta ännu. Gå in på sidan Att Göra, välj "Markera flera" under Utför, markera de uppgifter du vill ändra och tryck på "Klar". Funktionsytan fälls ut från höger och det du anger här (status, utförare och datum) gäller för samtliga markerade uppgifter när du trycker på "Spara".

När "Uppdragsdatum" sätts för första gången sätts följande uppgifter till "Klart" med samma datum som uppdragsdatumet:
- Inledande kontakt – Med uppdragsgivaren
- Kundmöte – Intagsbesiktning
- Utgångspris – diskussion och rådgivning
- Marknadsplan – diskussion
- Arbetssätt information
- Sidotjänster – information
- Kundkännedom – Id-kontroll
- Upplysningsplikt – information till säljaren
- Samtycke – kontroll

När du ändrar status till ”Till salu” för första gången sätts följande uppgifter till "Klart" med dagens datum:
- Objektbeskrivning – upprättande
- Budgivningsprocess – information till säljaren
- Förfoganderätt – kontroll
- Pantsättning – kontroll

När du fyller i fältet ”Slutpris” så sätts följande uppgift till ”Klart” med dagens datum:
- Slutpris – säljarens accept

När du ändrar status till ”Såld” för första gången så sätts följande uppgifter till ”Klart”:
- Kundkännedom – Id-kontroll köpare (kontraktsdatum sätts)
- Om datumfältet "Handpenning Erlagd" är ifylld klarmarkeras "Handpenning – deponerad" (datum för "Handpenning erlagd" sätts)
- Objektbeskrivning – Till tilltänkta köpare (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Energideklaration – Till tilltänkta köpare (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Försäljningen – Till tilltänkta köpare (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Sidotjänster – Till tilltänkta köpare (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Förfoganderätt – information till köparen (kontraktsdatum sätts)
- Skick – särskild information till köparen (kontraktsdatum sätts)
- Undersökningsplikt – särskild information till köparen (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Objektbeskrivning – köparen tillhanda (kontraktsdatum sätts)
- Boendekostnadskalkyl – erbjud tilltänkta köpare (datum för sista visningen sätts, annars kontraktsdatum)
- Budhistorik överlämnad (kontraktsdatum sätts)
- Köpehandlingar – genomläsning och underskrift (kontraktsdatum sätts)
- Depositionsavtal – genomläsning och underskrift (kontraktsdatum sätts)

När du anger datumet för "Handpenning redovisad" för första gången så sätts följande uppgifter till "Klart"
- Köpehandling – skickad (sätts till "Ej aktuell" om den inte är klarmarkerad vid datumet för "Handpenning erlagd")
- Svävarvillkor – uppfyllda

När ”Tillträdesdatum” fylls i för första gången sätts följande uppgifter till ”Klart” med samma datum som tillträdesdatumet:
- Förfoganderätt – förnyad kontroll
- Inskrivningar – förnyad kontroll tillträde
- Likvidavräkning – genomgång
- Köpebrev – genomläsning och underskrift
- Mäklarjournal – överlämnande
- Uppdraget – Upphör

När du har fyllt i "Handpenning redovisad” sätts följande uppgift till ”Klart” med samma datum som för ”Handpenning redovisad”:
- Handpenning – Redovisad

När du tar ett lantmäteriutdrag så sätts följande uppgifter till ”Klart” med dagens datum:
- Inskrivningar – kontroll
- Förfoganderätt – kontroll

När du fyller i information om energideklaration så sätts följande uppgift till ”Klart” med dagens datum:
- Energideklaration inhämtad

Vi har byggt om sidan Affären för att det ska vara smidigare att jobba med Journalstöd. Avsnittet "Datum" är borta och datumfälten är flyttade till andra ställen. Avsnittet "Tillträdesplats" byter namn till "Tillträde", och det finns nu ett nytt avsnitt "Villkor".
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar