Uppfyller du Penningtvättslagens krav på kundkännedom?


Uppfyller du Penningtvättslagens krav på kundkännedom?
I korthet innebär Penningtvättslagen att fastighetsmäklaren måste göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt, skriver Fastighetsmäklarinspektionen på sin hemsida. Lagen ställer höga krav på att fastighetsmäklaren har bra kunskap om sina kunder.

För att uppnå denna kunskap om kunden har mäklaren en skyldighet att ställa frågor om bland annat syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. I vissa fall kan fastighetsmäklaren behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som bekräftar kundens förklaring. Mäklaren ska i varje enskilt fall bedöma om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, normal eller hög. Hen ska sen anpassa åtgärderna för kundkännedom efter det.

- Mäklaren är skyldig att kontrollera kundens identitet (oftast säljaren) innan avtalet för uppdraget skrivs under.
- Vid enstaka transaktioner som överstiger 15 000 euro är mäklaren skyldig att kontrollera köparens identitet innan köpekontraktet skrivs under.
- Om säljaren eller köparen företräds av ett ombud med stöd av en fullmakt ska både ombudets och säljarens eller köparens identitet kontrolleras.
- Om säljaren är ett dödsbo ska mäklaren kontrollera identiteten på alla dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar. Detta ska ske även om dödsboet företräds av ett ombud.

NYHET! Kundkännedom (KYC) i Express Mäklarsystem
Det finns alltså många situationer där kundens identitet ska kontrolleras. Detta vill vi hjälpa dig med. Vitec har därför i samarbete med företaget Regtech Solution tagit fram en integrerad lösning där Kundkännedom (KYC, Know Your Customer) erbjuds som ett komplement till Express Mäklarsystem.

Väljer du att köpa till tjänsten Kundkännedom (KYC) till Express Mäklarsystem sker följande under ett pågående förmedlingsuppdrag:

- Daglig automatisk kontroll/riskbedömning av säljare och köpare från och med uppdragsdagen fram till tillträdesdagen
- Rapportering av eventuella träffar i samband med den automatiska kontrollen/riskbedömningen
- Slutrapport via e-post på tillträdesdagen


Du kan välja att starta tjänsten för ett enskilt uppdrag, eller låta systemet utföra kontrollerna löpande för alla uppdrag. Kontrollerna sker i bakgrunden och påverkar inte ditt arbete i Express Mäklarsystem.


Låter det intressant?

Kontakta mig om du vill veta mer om tjänsten Kundkännedom och vilka olika avtalsmöjligheter som finns. Skicka mejl till anna.moberg@vitecsoftware.com eller ring 031-310 76 73.


PS! Snart kommer Tambur!

Jag vill passa på att informera om att vår integration med Tillträdesportalen Tambur kommer att släppas under juni månad. Mer info kommer snart!


KUNDKÄNNEDOM (KYC)
De senaste åren har antalet nya internationella lagar och regler om AML (antipenningtvätt) och mot terrorfinansiering stiftats och därmed har kraven på företagens kontroll och kunskap om sina kunder ökat explosionsartat. För att uppfylla kraven krävs ofta betydande investeringar i teknik, lösningar och utbildning för att säkerställa regelefterlevnad.

Fler än 15 000 svenska bolag påverkas av regler för KYC och AML – och många saknar professionella lösningar. Med hjälp av tjänsten Kundkännedom (KYC), som är framtagen av Regtech Solution och är integrerad i Express Mäklarsystem, säkerställer du att ditt mäklarföretag uppfyller kraven enligt Penningtvättslagen.

Läs mer om Kundkännedom i Vitec Express här >>

Läs mer om Regtech Solutions >>

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar