Personuppgiftspolicy för Vitec Mäklarsystem AB


Personuppgiftspolicy för Vitec Mäklarsystem AB


Vitecs Mäklarsystems hantering av personuppgifter

Vitec Mäklarsystem AB (Vitec) lagrar personuppgifter rörande dig som är anställd hos någon av Vitecs kunder eller är ägare till en verksamhet som är kund hos Vitec.

Vitec Mäklarsystem AB, org.nr 556367-6500, Redegatan 1C, 426 77 Västra Frölunda, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vitec värnar om din personliga integritet. Vår personuppgiftspolicy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen används. Genom att du eller din arbetsgivare ingått ett avtal med Vitec omfattande något av mäklarsystemen Vitec Express, Vitec Mäklarsystem eller Vitec Säljstöd så godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter enligt nedanstående beskrivningar.


Vilka personuppgifter behandlar vi?


Följande personuppgifter lagrar vi om dig:

För- och efternamn
E-mailadress
Telefonnummer
Vi lagrar även nedanstående uppgifter om företaget du arbetar på:

Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
E-mailadress


Samtliga uppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla ingångna avtal och/eller övriga svenska lagar, t.ex. bokföringslagen.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppuppgifter?


Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullfölja våra avtalade tjänster gentemot våra kunder. Informationen vi lagrar om dig hålls på ett absolut minimum och endast för nedanstående ändamål. 


Följande interna system på Vitec kan innehålla dina personuppgifter:


Vitecs ärendehanteringssystem för att hantera och registrera supportrelaterade frågor. Vi måste kunna identifiera dig för att lösa ärenden och återkoppla lösningsförslag.
Vitecs Kundvårdssystem. Vitec behöver ett uppdaterat kundvårdssystem för att kunna skicka ut nyhetsbrev, bjuda in till olika typer av kundevent etc. Här finns också samtliga licensierade användare av våra produkter registrerade, det utgör bl.a. underlaget för Vitecs fakturering till er som kund.
Vitec delar inte dina personuppgifter med någon annan part, varken inom
Vitec-koncernen eller med någon extern part.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vitec lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ovan beskrivna ändamål.

Om avtalet mellan Vitec och en av Vitecs kunder upphör, kommer samtliga personuppgifter och företagsuppgifter relaterade till kunden ifråga att gallras bort senast tre månader efter avtalets upphörande.


Om du vill veta mer


Du kan när som helst begära ut information från Vitec om vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan också när som helst begära att vi rättar eller tar bort felaktiga personuppgifter om dig i våra system. Skicka ett mail till info@vitec.se och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig på bästa sätt.