Video från Webbinarium 4 sept, Express septemberrelease 2020

Videofilmen från visningarna 4 september 2020 om nyheterna i Express Mäklarsystem 2020.6. Ca 12 min. Klicka upp för större fönster. Video tillgänglig 4 sep efter 15:00
Fråga: Benchmarking kommer ni lägga in så att man kan välja andra perioder? Främst innevarande år.

Svar:  Innevarande år finns redan.  Den ligger längst ned i dropdownlistan 


Deltagare: Önskemål Benchmarking; tydliggör att provision procent" betyder "budgetuppfyllelse i procent" för i andra listor kan man tolka det som "snittprovision i procent"

se t ex flik Nyckeltal . per kontor, där betyder "Procent" snittprovision :-) Lite förvirrande :-)


Deltagare När man skickar sms /e-post från systemet under en kund så har det tidigare synts under ”händelser”, har denna funktionen försvunnit efter uppdateringen?

Svar:  Det ska inte ha försvunnit så den undersöker vi


Deltagare: Det är väldigt viktigt att sökfunktionen funkar riktigt bra!

Svar: Vi håller med. Många upplever den bättre idag än tidigare. Ge oss exempel när den inte fungerar så tittar vi om det gå att göra mer


Deltagare: Undrar över de olika färgerna på parterna, vit, blå, gul och röd?

Svar:  Se detta inlägg i vår FAQ 


Deltagare: Borde inte historiken vara synkad med sökningen? På relevans, liksom? Då borde ju en person man jobbade med igår komma högre upp i en träfflista ...

Deltagare: bra idé av x tycker jag, nyss öppnat = mer aktuell = högre upp i träfflistan i sök

Svar: Vi se alltid över sök då det är många parametrar inblandade. Skicka oss exempel så tittar vi på varje enskilt underlag


Deltagare: mkt bra förändring i menyn, tycker jag, skönt att kunna ha den öppen hela tiden


Deltagare: Håller med x, det har alltid varit så att pdf inte följer med från vitec i mobilen

Svar: Vi har ett ärende pågående där vi undersöker detta

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar