Vad betyder färgkoderna vid personkortet i Express Mäklarsystem och i intagstratten på Dashboarden (startsidan)?Färgkodningen

  • Röda kontakter är de som vi har minst information om. Vi vet framför allt inte om de äger sitt boende dvs lämnarsidan visar inget om vilken boendeform som lämnas.
  • Gula vet vi lite mer om. De äger sitt boende antingen genom vad som framgår på lämnarsidan eller också är de säljare på ett objekt med status Kundbearbetning.
  • Gröna innebär att det pågår bearbetning av kunden. Bearbetning indikeras av ett kundmöte eller en återkomst. Kundmötet är så pass mycket värt att det betraktas som pågående bearbetning upp till ett år efter att mötet ägt rum. Återkomsten däremot måste ligga framåt i tiden för att räknas som bearbetning.
  • Blå ska signalera att det pågår ett uppdrag men färgen håller i sig upp till två år efter tillträdesdagen. Därefter återgår de till någon av de tidigare färgerna.
  • Ofärgade kunder är ofärgade för att de inte ska bearbetas. Orsaken kan vara att de är företag eller dödsbo, att de lämnar icke-ägt boende som exempelvis hyresrätt eller har “Lämnar inget” på lämnarsidan.