Under inställningar för e-post stå det Ingen trots att jag tidigare haft ett val. Varför?
Under inställningar har jag valt Office365 och det har fungerat tidigare men inte nu längre. Varför?


Har policy eller rättigheter ändrats i Office365 adminportal, exempelvis man har lagt till krav på 2FA, behöver valet för E-post i Express göras om/väljas på nytt.


1. Gå till https://outlook.office.com/ och logga in. Bekräfta ev 2FA

2. Gå till Express och e-postinstälningar

3. Välj Office365 och anslut Express till Office365 på nytt.Mer information hittar du i vår e-post guide.