Exchange är en e-post- och kalendermetod som Microsoft använder, men inom kort kommer externa program såsom Express Mäklarsystem inte längre kunna ansluta till tjänsten då Microsoft håller på att avveckla den möjligheten. Att byta e-postmetod underlättar för er som använder Microsoft Exchange och som upplever problem.


Du som använder dig av SMTP eller annan Exchange server än Microsoft behöver inte göra några ändringar. Vid problem kontaktar du vår support.


Om du är osäker på om du har Microsoft Exchange, Office 365, SMTP eller något annat ska du prata med din IT-ansvarig och fråga vilken metod du använder.


Så här gör du

Du byter metod från Microsoft Exchange till Office 365 inne i Express Mäklarsystem. Processen är mycket enkel. Se nedan eller gå till guide för e-postinställningar >>

1. Gå till Inställningar i Huvudmenyn.


2. Välj E-post och kalender.

3. Under "Anslutningsmetod" högst upp väljer du metoden Office 365.

4. När du trycker "Anslut Office 365" kommer du att behöva logga in på ditt Office 365-konto och godkänna Express Mäklarsystem. Har du företagskonto måste en administratör först godkänna anslutningen.5. Fyll i e-postuppgifter och lösenord. 

Om dina uppgifter redan är sparade i webbläsaren och du redan är inloggad på ditt Office 365 konto så kommer du att komma direkt till att godkänna Express. Var därför noga med att kontrollera att det är ditt egna konto du är anslutet mot. Du kan enkelt kontrollera det genom att gå till länken https://outlook.office.com/


Klicka på Acceptera och kopplingen är klar.


Avsluta genom att gå tillbaka till e-postinställningarna och kontrollera att kalendersynkroniseringen är aktiverad. Aktivera om den fortfarande är inaktiv. Glöm inte att spara.Viktigt att tänka på


Det är viktigt att du är på din egna maskin när du gör kopplingen samt att du säkerställt att det är ditt egna Office 365 konto du är ansluten mot.

Eftersom de flesta användare redan har loggat in på sitt Office-konto och valt att spara inloggningen, så efterfrågas oftast inte e-post eller lösenordet och kopplingen görs till det kontot som är aktivt på datorn.


Enklaste sättet att säkerställa detta är att först gå in på sitt Office-konto och kontrollera att det är sin egna inloggning man har. Du kan kontrollera det här: https://outlook.office.com/ Därefter går du in i Express Mäklarsystem och gör anslutningen. Gör sedan ett test genom att skicka ett e-post till dig själv så du ser att allt är ok.


Vanligt förekommande problem.


Om du har anslutit enligt instruktionerna men inte får kalendern att fungera ska du gå tillbaka till e-post inställningarna och inaktivera kalendern. Spara. Där efter aktiverar du kalendern igen och sparar. Nu skall det fungera.


Om du skickar e-post från systemet men det blir en annan avsändare, t ex en kollega, ska du göra om inställning enligt guiden och var noga med att du är på din egna maskin samt kontrollera att du är ansluten mot ditt Offcie 365. Se under "Viktigt att tänka på" ovan.