Min synk mellan Express Mäklarsystem och Outlook är aktiverad men fungerar ej.


Felsök enligt nedan:


  1. Är Office/Exchange ansluten? Om inte, anslut sitt konto i Express. Se guide.
  2. Är synken aktiv? Om ja, testa inaktivera synken, spara och sedan aktivera igen. Spara. Om nej, aktivera synken.
  3. Är något inmatat under SMTP inställningar trots att man inte längre skicka via SMTP? Om Ja, radera detta.
  4. Kan du skicka ett e-post från Express Mäklarsystem till dig själv (eller till support.maklare@vitecsoftware.com)?
  5. Lägg in något i Express-kalendern och se om det kommer in i Outlooks kalender på webben. För Office365 gå till denna länk: https://outlook.office.com/. För Exchange använder du din Exchange länk för inloggning. (Obs!: Använd inte Outlook klient eller mobilkalender).
  6. Lägg in något i Outlooks kalender (på webben). Kommer det till Express kalender?
  7. Har du kontrollerat ovanstående men det fungerar fortfarande inte, skapa ett nytt ärende här.
  • Fungerar synken mellan Express och Outlook på webben så är kopplingen korrekt. 
  • Synken fungerar mellan Express och webben men inte i min e-post klient eller mobil. (ex Outlook). Klienten behöver då ses över på din dator eller mobil.
  • Synken fungerar inte mellan Express och Outlook på webben. Använd felsökningsguiden. Kontakta support om det inte hjälper.