Jag har en Gmail adress som jag tänker använda i Express, vilka inställningar skall jag göra?


I Express måste man fylla i sina uppgifter under inställningar> e-post & kalender för att komma i gång.

Men först behöver du ta reda på dina inställningar för Gmail. Det kan du göra genom att följa dessa instruktioner:Följande inställningar (E-post och kalender -> SMTP -> Kontoinställningar) gäller för att skicka e-post från Express via Googles SMTP-tjänst:


SMTP server: smtp.gmail.com
Port: 587
Säker anslutning (SSL): Ja
Användarnamn: <användarens gmailadress>
Lösenord: <användarens Googlelösenord>


En av följande åtgärder måste sedan vidtas för att det ska fungera:
 

Tillåt mindre säkra appar


  1. Öppna en webbläsare och gå till https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.
  2. Tillåt ”Mindre säkra appar”.

 ELLER

Använd tvåstegsverifiering

  1. Öppna en webbläsare och gå till https://www.google.com/intl/sv/landing/2step.
  2. Följ stegen för att aktivera tvåstegsverifiering.
  3. Välj fliken ”Programspecifika lösenord”.
  4. Klicka på knappen ”Hantera programspecifika lösenord”.
  5. I dropdownmenyn ”Välj app”, välj ”Annan app (anpassat namn)”.
  6. Mata in ett lämpligt namn, förslagsvis ”Vitec Express”.
  7. Kopiera det genererade lösenordet och använd det som lösenord för SMTP i Express.
Vart du fyller i uppgifterna kan du se i vår guide här.