När pantbrev ska dödas och pangar från slutlikviden ska sättas in på ett spärrat konto i köparens bank, kan du använda fältet på säljarens specifikation som heter Övrigt. 


Där skriver du in en kort förklaring och beloppet, med ett minustecken framför. Då dras pengarna av från slutlikviden, utan att påverka några andra belopp i likvidavräkningen. Fältet går att använda för både plus- och minusbelopp. För minusbelopp behöver man dock lägga in minustecknet manuellt. När du skrivit något i fältet övrigt och lagt in ett belopp, så syns fältet i svart text. Då skapas automatiskt ett nytt Övrigt-fält, så du kan lägga in fler poster om behov finns.