När en användare är arkiverad eller satt som inaktiv i Express går det inte använda användaren som sökfilter i urval för att skapa listor. 


För att nå objekt och uppdrag för en arkiverad eller inaktiv användare får man istället gå vägen via Inställningar > Användare. 


Väl inne i användarlistan kan du filtrera fram inaktiva användare. Se bild 1. Klicka dig sedan in på den aktuella användaren. Inne på användarkortet kan du sedan klicka dig på pågående uppdrag och få fram urvalsfiltrering på användaren. Se bild 2.Bild 1.


Bild 2.