Vilken text finns med i det SMS som gå till en budgivare som lagt ett lägre bud än minsta höjning?


I Express kan man i budinställningen välja en rekommenderad minsta höjning. Nedan visas exempel på det sms som skickas till en budgivare om denna lagt under denna minsta höjning.